Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki z zakresu hydrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PRH-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki z zakresu hydrologii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów ze specjalizacji Hydrologia i Klimatologia

W miarę wolnych miejsc dopuszczany jest udział studentów spoza specjalizacji zainteresowanych problematyką praktyk na wniosek opiekuna naukowego pracy dyplomowej lub KJD.


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć terenowych jest:

- Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie hydrometrii i limnologii fizycznej;

- Poznanie walorów przyrodniczych Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności hydrologicznej jezior;

- Nawiązanie kontaktów zawodowych ze specjalistami/ praktykami z zakresu hydrologii i ochrony środowiska

Zajęcia terenowe prowadzone są w Borach Tucholskich przy współpracy ze służbą pomiarową IMGW-PIB, służbami Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz z udziałem zaproszonych gości.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci uczestniczą w szkoleniach a następnie pod opieką specjalistów prowadzą pomiary terenowe i opracowują wyniki. Praca wykonywana jest w niewielkich 2-3 osobowych grupach.

Niezależnie praktykanci biorą udział w pracach ekip pomiarowych IMGW-PIB (hydrometria, telemetria). Po powrocie z terenu odbywają się spotkania organizacyjne i merytoryczne, w miarę możliwości z udziałem zaproszonych gości.

Ramowy program może rokrocznie ulegać modyfikacjom w zależności od środków, panujących warunków atmosferycznych i czasu jakim dysponują zaproszeni goście.

Zajęcia merytoryczne odbywają się w ciągu 5 dni roboczych. Rozpoczynają się o godzinie 8 rano. Zakwaterowanie i zebranie organizacyjne przewidywane jest w dniu poprzedzającym praktyki o godzinie 18:00. Zakończenie praktyk przewidywane jest ostatniego dnia wieczorem po wspólnym seminarium podsumowującym wyniki. Dopuszczana jest możliwość przesunięcia zakończenia na poranek kolejnego dnia.

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z.,1993, Hydrometria, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Kajak Z.1998: Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 16-18. ISBN 83-01-12537-3. (pol.)

Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych,1989, (red.:) M.Gutry Korycka, H.Werner-Więckowska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nowicka B., Lenartowicz M., 2004, Variability in the process of the lake feeding by the groundwater (case study of small basin in South Pomeranian Lake District), IHP-VI Technical Documents in Hydrology, No.77, UNESCO Working Series SC-2005/WS/56 Paris;15-20

Nowicka B., 2006, Hydrogeologia i hydrologia jeziora Ostrowite [w] Jeziora i torfowiska Parku Narodowego Bory Tucholskie. Przewodnik terenowy [red.] G. Kowalewski, K. Milecka, -, PNBT Charzykowy, ISBN 83-920151-4-2, ISBN 83-60450-35-8; 63-72

Marszelewski W., Nowicka B., 2012, Park Narodowy Bory Tucholskie [w] Wody w parkach narodowych Polski [red.] Bogdanowicz, P. Jokiel, J. Pociask-Karteczka , IGIP UJ, KH PTG, Kraków, ISBN 978-83-88424-78-6; 178-199

Jeziora Europejskie pod wpływem stresorów środowiskowych. Tom 2 (red:) E. Bogdanowicz, M. Marcinkowski, A. Nadolna, B. Nowicka, I. Piętka, N. Gallinaro, F. Cantoni, S. Tavernini, Wyd. IMGW-PIB, Warszawa; IBBN: 978-83-61102-85-4; 1-95pl/ 1-95 eng

Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, 2016, [red.] A. Choiński, M. Kochanowska, W. Marszelewski, PNBT, Charzykowy, ISBN 978-83-935112-9-7;

B. Nowicka, • M. Bałandin,• A. Nadolna, 2017, Sensitivity of a large flow-through lake to Meteorological condition and anthropogenic Stress (hydromorphological assessment) Geographia Polonica, 2017, Volume 90, Issue 4, pp. 401-415, https://doi.org/10.7163/GPol.0108

Magnuszewski A., Nowicka B., 2019, Flow between the sub-basins of Charzykowskie Lake – modeling and measurements w Geoplanet Erth and Planetary Scientes, Springer

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Zna nowoczesny sprzęt pomiarowy stosowany standardowo przez służby pomiarowe IMGW jak i nowo testowany;

- Zna ograniczenia pomiarowe;

- Zna praktyczne strony pracy hydrologa w terenie;

- Zna wybrane problemy związane z ochrona zasobów wodnych jezior i rzek;

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi zaplanować badania terenowe;

- Potrafi wykonywać standardowe pomiary hydrologiczne i limnologiczne pod kierunkiem

- Rozumie konieczność konserwacji i kalibracji sprzętu pomiarowego

- Docenia efekty pracy zespołowej;

- Rozumie konieczność bieżącego opracowywania wyników badań terenowych;

- Docenia znaczenie badań terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uczestnictwa w praktykach jest podpisanie i przestrzeganie regulaminu oraz bezwzględne respektowanie zasad bezpieczeństwa. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych jest możliwa forma zastępcza zajęć.

Ocena ciągła obejmuje:

• obecność na zajęciach, punktualność i terminową realizację kolejnych etapów prac pomiarowych 20%

• poprawne opracowanie wyników 20%;

• aktywność podczas zajęć (referowanie problemów pojawiających się podczas wykonywania zadań, analiza uzyskanych wyników, udział w dyskusji, pomysły niestandardowych rozwiązań) 20%;

• umiejętność pracy w zespole 20%;

• prezentację wyników badań 20% ;

Zaliczenie uzyskuje się po zdaniu sprzętu i opracowanych materiałów oraz zreferowaniu wyników badań na końcowym seminarium w ostatnim dniu praktyk .

W przypadku niemożliwości uczestnictwa w zajęciach więcej niż 1 dzień (nieobecność usprawiedliwiona) jest konieczne uzgodnienie formy zastępczej zajęć. Zajęcia powinny zostać zliczone do końca semestru

Praktyki zawodowe:

Warunkiem uczestnictwa i zaliczenia jest przestrzeganie regulaminu praktyk i respektowanie zasad bezpieczeństwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka, Dariusz Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.