Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalnościowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PS2-GSW-O
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalnościowa II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 3
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy zmierzają już do końca nauki i niedługo opuszczą mury uczelni ze stopniem magistra. Przedmiot ma ich przygotować do tego przykrego wydarzenia oraz pokazać jak można odnaleźć się na rynku pracy lub skomercjalizować zdobytą wiedzę geograficzną.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Jak geograf powinien napisać CV i wygrać rozmowę kwalifikacyjną?

2. Jak występować publicznie?

3. Jak opublikować swój pierwszy artykuł?

4. Jak zdobywać granty?

5. Jak zostać doktorantem i prowadzić badania?

6. Jak zostać nauczycielem i uczyć?

7. Jak skomercjalizować pracę licencjacką i magisterską?

8. Co mi dały studia geograficzne?

Literatura:

Borowiecka-Strug K. (red. (2006)), Zarządzanie karierą, Wydawnictwo Studio EMKA

Piróg, Danuta. (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja.

Pozostała literatura będzie podawana na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W12, K_W14, K_U01, K_U07, K_U09, K_K04, K_K08

Efekty specjalnościowe: S2_W06, S2_W12, S2_W14, S2_U01, S2_U07, S2_U09, S2_K04, S2_K08

Po zakończeniu zajęć oczekuje się efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw.

Wiedza:

Student rozumie, że zaraz przestanie być studentem, zna różne możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją i posiada wiedzę pozwalającą zaprojektować swoje nowe życie ze stopniem magistra.

Umiejętności:

Student umie dobrać odpowiednie metody i strategie budowania własnej ścieżki życiowej po studiach magisterskich.

Postawy:

Studenta po zaliczeniu zajęć cechują świadomość różnych możliwości stojących przed nim oraz gotowość do realizacji konkretnych ścieżek kariery geografa.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywność i udział w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy zmierzają już do końca nauki i niedługo opuszczą mury uczelni ze stopniem magistra. Uczestniczenie w zajęciach pozwoli na poznanie różnych dróg możliwości w celu wykorzystania zdobytej wiedzy geograficznej oraz doświadczenie napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Co zyskaliśmy podczas studiów geograficznych? Efekty pracy magisterskiej. CV a rozmowa kwalifikacyjna. Wystąpienie publicznie. Artykuł naukowy - pomoc w karierze. Studia doktoranckie: prowadzenie badań, zdobywanie grantów. Czy chcę zostać nauczycielem Wykorzystanie własnej pracy licencjackiej i/lub magisterskiej? Wiązanie wiedzy geografa z pracą zawodową. Projektowanie przyszłości zawodowej.

Literatura:

Myszka-Strychalska L., 2018, Typy, wzory i modele karier w przestrzeni elastycznego rynku pracy.

Piróg, Danuta. (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja.

Pozostałe źródła, wskazane zostaną zajęciach.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy zmierzają już do końca nauki i niedługo opuszczą mury uczelni ze stopniem magistra. Uczestniczenie w zajęciach pozwoli na poznanie różnych dróg możliwości w celu wykorzystania zdobytej wiedzy geograficznej oraz doświadczenie napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Co zyskaliśmy podczas studiów geograficznych? Efekty pracy magisterskiej. CV a rozmowa kwalifikacyjna. Wystąpienie publicznie. Artykuł naukowy - pomoc w karierze. Studia doktoranckie: prowadzenie badań, zdobywanie grantów. Czy chcę zostać nauczycielem Wykorzystanie własnej pracy licencjackiej i/lub magisterskiej? Wiązanie wiedzy geografa z pracą zawodową. Projektowanie przyszłości zawodowej.

Literatura:

Myszka-Strychalska L., 2018, Typy, wzory i modele karier w przestrzeni elastycznego rynku pracy.

Piróg, Danuta. (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja.

Pozostałe źródła, wskazane zostaną zajęciach.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)