Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PUG-GSE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład omawia problem gospodarowania zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ćwiczenia służą praktycznemu zapoznaniu się z metodami waloryzacji zasobów przyrodniczych na potrzeby różnych form działalności człowieka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawia problem gospodarowania zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ćwiczenia służą praktycznemu zapoznaniu się z metodami waloryzacji zasobów przyrodniczych na potrzeby różnych form działalności człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z pojęciem zasobów przyrodniczych, ich jakościowym oraz przestrzennym zróżnicowaniem, a także z zasadami ich zrównoważonego wykorzystania .

Zakres treści: Klasyfikacja zasobów przyrodniczych; Źródła danych o zasobach; Koncepcje przydatne w gospodarowaniu zasobami (potencjał przyrodniczy ecosystem services, ecological footprint), metody oceny i wyceny zasobów przyrodniczych.

Literatura:

Bródka S. (red.), 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Przewoźniak M., Czochański J., 2020, Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie proekologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk - Poznań

Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U04, K_K05

Efekty specjalnościowe: S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W06, S1_U04, S1_K05

Wiedza:

- student zna różne klasyfikacje zasobów przyrodniczych oraz zasady ich zrównoważonego wykorzystania.

Umiejętności:

- znajomość metodyki oceny i wyceny zasobów przyrodniczych.

Postawy:

- poszerzenie świadomości ekologicznej, umiejętność zarządzania wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w życiu codziennym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas wykładu i ćwiczeń. Egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich prac realizowanych na ćwiczeniach. W semestrze dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kulczyk
Prowadzący grup: Sylwia Kulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kulczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.