Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja planów miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-RPM-KT-W Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Redakcja planów miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podczas zajęć wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu kartografii na poziomie I roku uniwersyteckich studiów geograficznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci poznają i stosują w praktyce podstawowe zasady redagowania planów miast.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają różne typy planów miast oraz opracowują fragmenty planów dostosowane do różnych form publikacji. Poznają także zagadnienia związane z grafiką i generalizacją treści planów oraz projektowaniem znaków kartograficznych.

Literatura:

Konopska B., 2013, Preferencje użytkowników dotyczące treści i formy graficznej planów miast w świetle badań metodą wywiadu pogłębionego.„PolskiPrzegl. Kartogr.” T. 45, nr 2, s. 105-120.

Grzechnik L., Kałamucki K., Meksuła M., 2013, Ewolucja funkcji planów miast wobec rozwoju systemów nawigacyjnych.„PolskiPrzegl. Kartogr.” T. 45, nr 1, s. 15-24.

Ostrowski J., Ostrowski W., 1992, Koncepcja treści i rozwiązania graficznego ogólnoinformacyjnych planów miast na przykładzie planu Łukowa.„PolskiPrzegl. Kartogr.” T. 24, nr 3, s. 85–95.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student po kursie zna podstawowe zasady generalizacji i redakcji planów miast.

Umiejętności: student potrafi zaprojektować plan miasta, dobrać materiały podkładowe, metody prezentacji, zaprojektować znaki i legendę.

Umie ocenić tego typu mapę, wskazać możliwości jej poprawienia i uczytelnienia. Jest świadomym użytkownikiem planów miast.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie wykonanych prac oraz aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowacki
Prowadzący grup: Tomasz Nowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowacki
Prowadzący grup: Tomasz Nowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.