Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzeźba terenu jako walor turystyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-RTET-GIG-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Rzeźba terenu jako walor turystyczny
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. letni
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i kształtowanie krajobrazu) - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej i/lub przyrodniczych podstaw gospodarowania.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje analizę wybranych form rzeźby terenu w różnych typach rzeźby na świecie pod kątem ich potencjalnej i rzeczywistej atrakcyjności turystycznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja różnorodności form i typów rzeźby terenu w wybranych regionach świata oraz możliwości i sposobów wykorzystania ich na potrzeby turystyki. W trakcie zajęć zwracana jest również uwaga na relacje rzeźby z pozostałymi elementami środowiska przyrodniczego, a także kulturowego. Przedmiot obejmuje m.in. charakterystykę obszarów górskich, obszarów o rzeźbie ostańcowej, strukturalnej, pustynnej, wybrzeży różnego typu, form krasowych.

Wymiar zajęć: 30 h (15 x 2 godz.).

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

studia literatury - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 30h

Łącznie: 90h

Literatura:

Migoń P., 2012. Geoturystyka. PWN, Warszawa.

Kozina K., 2008. Formy rzeźby spotykane w europejskich geoparkach. Landform Analysis 9, 293-296.

Artykuły podawane na bieżąco przez prowadzących poszczególne wykłady.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W19, K_U01, K_U10, K_K03, K_K04

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W14, S3_U01, S3_U05, S3_K02, S3_K03

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

• zna zagrożenia występujące w wybranych regionach świata, związane z cechami ich rzeźby i kształtującymi ją procesami,

• wie, jakie formy rzeźby stanową największe atrakcje turystyczne w skali świata,

umiejętności:

• potrafi oceniać rolę rzeźby jako czynnika kształtującego krajobraz obszarów różnej wielkości i decydującego o jego potencjale turystycznym.

• umie wskazać rejony występowania wybranych typów rzeźby na świecie – identyfikuje formy rzeźby i krajobraz z określonymi regionami świata,

kompetencje społeczne:

• rozumie, jakie znaczenie ma rzetelne poznanie procesów rzeźbotwórczych działających w różnych regionach świata dla bezpieczeństwa przebywających tam ludzi, docenia walory krajobrazów widzianych w czasie podróży po świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę złożonego z pytań otwartych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.