Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy Informacji Geograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SIG-KT Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy Informacji Geograficznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu omawiane są zagadnienia: a) istota i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w teorii i praktyce, b) modele i struktura danych: formaty wektorowe, rastrowe, metadane, numeryczne modele terenu c) wprowadzenie do baz danych i jakość danych geograficznych, d) systemy odniesień przestrzennych. Uczestnik zajęć poznaje model GIS poprzez analizę poszczególnych komponentów i praktyczne ćwiczenia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (GIS) obejmuje następujące zagadnienia: modele i struktury danych, definiowanie przestrzeni współrzędnych, operacje na danych przestrzennych (koncepcja algebry map, automatyzacja funkcji GIS, metody reprezentowania powierzchni), wprowadzenie do baz danych, strukturalny język zapytań, zagadnienia dotyczące wspomagania decyzji, koncepcja procesu planowania GIS, kierunki i perspektywy rozwoju GIS.

Ćwiczenia poświęcone są wykorzystaniu w praktyce nabytych w trakcie wykładów elementów wiedzy o systemach informacji geograficznej oraz poznaniu struktury programów do tworzenia tych systemów, a także praktycznemu wykorzystaniu wybranych pakietów programów GIS do przetwarzania danych przestrzennych oraz przeprowadzania analiz przestrzennych i wizualizacji ich wyników. Integralną częścią ćwiczeń jest także realizacja indywidualnego projektu obejmującego pozyskanie, przetworzenie i wizualizację danych przestrzennych.

Literatura:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbański J., 2010, Gis w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ArcGIS Help (w języku angielskim)

Tomlinson R., 2007.Rozważania o GIS.Warszawa.ESRI Polska

Liu J.G., Mason P.J.2016. Image Processing and GIS for Remote Sensing. Techniques and applications. Wiley Blackwell

Efekty uczenia się:

Student:

1) zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej,

2) rozumie podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych

3) wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

4) rozumie na czym polega koncepcja procesu planowania systemu informacji geograficznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: ocena z egzaminu z zakresu wykładów (w formie zdalnej), oraz ocena ze sprawdzianów praktycznych dotyczących umiejętności w zakresie obsługi programów GIS (w formie zdalnej). W przypadku uzyskania oceny negatywnej - możliwy jest drugi termin zaliczenia.

Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zmarz
Prowadzący grup: Anna Zmarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.