Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-GIG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone dla studentów przygotowujących pracę magisterską na specjalizacji Geoekologia i Kształtowanie Krajobrazu

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest częścią cyklu, obejmującego 4 semestry - od postawienia do rozwiązania problemu badawczego pracy magisterskiej. Każdy z semestrów zaliczany jest osobno.

Pełny opis:

Podczas seminarium pierwszego semestru studenci zapoznają się z tematyką i przykładami prac magisterskich zrealizowanych w Zakładzie Geoekologii i Geomorfologii. Dokonują wyboru tematu własnej pracy. Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję pierwszy referat związany z tematem pracy (najczęściej: nt. badanego terenu lub badanego problemu).

Literatura:

Plit F., Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Warszawa, UW WGiSR, 2007

Dumanowski B., Wstęp do badań naukowych dla geografów. Warszawa, UW WGiSR, 1990

Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005-2009

+ literatura uzgodniona z opiekunem pracy

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student zna najważniejsze pozycje literatury dotyczące badanego terenu (lub problemu). Potrafi wykonać charakterystykę fizycznogeograficzną wybranego terenu, ukierunkowaną na badany problem. Zna różnicę między wymogami stawianymi pracy licencjackiej i magisterskiej. Potrafi protokółować wystąpienia i dyskusje naukowe.

Rozpoznaje zalety współpracy naukowej w grupie i potrafi docenić znaczenie konstruktywnej krytyki.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (można opuścić dwa zajęcia w semestrze). Do zaliczenia semestru wymagane jest wygłoszenie referatu, napisanie protokółu i aktywny udział w dyskusjach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk, Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.