Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-GIG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone dla studentów przygotowujących pracę magisterską na specjalizacji Geoekologia i Kształtowanie Krajobrazu

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest częścią cyklu, obejmującego 4 semestry - od postawienia do rozwiązania problemu badawczego pracy magisterskiej. Każdy z semestrów zaliczany jest osobno.

Pełny opis:

Podczas seminarium pierwszego semestru studenci zapoznają się z tematyką i przykładami prac magisterskich zrealizowanych w Zakładzie Geoekologii i Geomorfologii. Dokonują wyboru tematu własnej pracy. Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję pierwszy referat związany z tematem pracy (najczęściej: nt. badanego terenu lub badanego problemu).

Literatura:

Plit F., Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Warszawa, UW WGiSR, 2007

Dumanowski B., Wstęp do badań naukowych dla geografów. Warszawa, UW WGiSR, 1990

Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005-2009

+ literatura uzgodniona z opiekunem pracy

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W07, K_W19, K_U01, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03

Efekty specjalnościowe: S3_W10, S3_W14, S3_W15, S3_U01, S3_U05, S3_U11, S3_K01, S3_K02

Po zakończeniu zajęć student zna najważniejsze pozycje literatury dotyczące badanego terenu (lub problemu). Potrafi wykonać charakterystykę fizycznogeograficzną wybranego terenu, ukierunkowaną na badany problem. Zna różnicę między wymogami stawianymi pracy licencjackiej i magisterskiej. Potrafi protokółować wystąpienia i dyskusje naukowe.

Rozpoznaje zalety współpracy naukowej w grupie i potrafi docenić znaczenie konstruktywnej krytyki.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (można opuścić dwa zajęcia w semestrze). Do zaliczenia semestru wymagane jest wygłoszenie referatu, napisanie protokółu i aktywny udział w dyskusjach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.