Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-GKT Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Na seminarium I student nie musi posiadać podstawowej wiedzy z zakresu kartografii ogólnej, geoinformatyki i teledetekcji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium I jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji i ich przedyskutowanie na podstawie literatury polskiej oraz anglojęzycznej.

Pełny opis:

Studenci prezentują wybrane teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej geoinformatyki, kartografii lub teledetekcji na podstawie wybranych przez siebie albo polecanych przez prowadzącego seminarium artykułów lub rozdziałów książek. Pozwala to pozyskać informację o metodach stosowanych przez innych autorów do rozwiązania problemów będących przedmiotem pracy magisterskiej danego studenta.

W trakcie seminarium magisterskiego studenci prezentują 3 referaty:

- struktura pracy naukowej (każdy student przedstawia szczegółową analizę wybranej części pracy magisterskiej, np. wstęp, cele, założenia, hipoteza, opis obszaru badań, przegląd literatury, metodyka, analiza uzyskanych wyników, podsumowanie i wnioski, a także strona formalna pracy, przypisy i odsyłacze),

- analiza wybranego tematu pracy magisterskiej,

- przegląd literatury.

Literatura:

Na seminarium wykorzystywane są wybrane najnowsze pozycje literatury z zakresu prac magisterskich realizowanych w danej grupie.

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88

Weiner J., 2003: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 3. PWN, Warszawa.

Weiner J., 2009: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 4. PWN, Warszawa, s. 157

Efekty uczenia się:

Wiedza o wybranych, najważniejszych problemach współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji

Umiejętność zwięzłej i jasnej prezentacji najważniejszych zagadnień przedstawianych w literaturze fachowej

Umiejętność dyskusji nad przedstawianymi w prezentacjach problemami

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie zaakceptowanych prezentacji, obecności oraz zatwierdzonego przez opiekuna rozdziału przeglądu literatury. Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach.

W terminie poprawkowym student jest zobowiązany spełnić warunki zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet,

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.