Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-GSEC Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium magisterskiego jest pomoc studentom w realizacji pracy magisterskiej na wszystkich jej etapach (wybór tematu, przeprowadzenie kwerendy źródeł, przygotowanie narzędzi badawczych, analiza wyników i sformułowanie wniosków).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu wsparcie studentów w stworzeniu koncepcji pracy magisterskiej oraz pomoc w jej realizacji. W trakcie seminarium studenci referują konceptualizację pracy lub postępy w jej realizacji. Następnie toczy się dyskusja, w trakcie której wszyscy uczestnicy zgłaszają swoje uwagi, wątpliwości i sugestie dotyczące tematu pracy, zakresu badań oraz metod.

Pełny opis:

Referując koncepcję pracy magisterskiej oraz postępy w jej realizacji, studenci uczą się dokonywać konceptualizacji i operacjonalizacji własnych badań, dobierać metody badawcze, poprawnie je stosować oraz wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań. Uczestnicy seminarium referują również wybrane pozycje literaturowe (w tym obcojęzyczne) w celu lepszego zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem i poznania stanu wiedzy w dziedzinie, której dotyczą ich własne badania.

Literatura:

Ogólna:

- S. Amsterdamski, Między historią a metodą

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce

- Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii

- A. Lisowski, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka

Szczegółowa:

– sprofilowana do zainteresowań badawczych seminarzystów

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka I: Geografia człowieka: Podstawy geografii człowieka

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W11, S1_W14, S1_U01, S1_U04, S1_U06, S1_U08, S1_U11, S1_U13, S1_K01

Umiejętność prowadzenia badań z zachowaniem standardów naukowych oraz umiejętność przygotowania pracy naukowej, jaką jest praca magisterska.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium kończy się zaliczeniem. Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), brać aktywny udział w dyskusji, zreferować koncepcję lub postępy w realizacji pracy (zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez prowadzących zajęcia), zreferować wybraną przez prowadzących pozycję z literatury oraz: (po I semestrze) wstępnie rozpoznać problematykę badawczą, w ramach której realizować zamierza pracę dyplomową, (po II semestrze) opracować narzędzia badawcze, (po III semestrze) oddać jeden z rozdziałów pracy, (w ciągu IV semestru) oddać całą pracę – zaliczenie seminarium dyplomowego na II roku jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy student odda finalną wersję pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: Mikołaj Madurowicz, Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.