Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-HIK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przygotowanie do wykonania pracy magisterskiej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma przygotować studentów do realizacji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Podstawowe metody pracy naukowej

Przeglądy literatury

Struktura pracy

Organizacja własnej pracy naukowej

Recenzowanie innych prac

Literatura:

1. Kaczmarek S., Kaczmarek S., Kazimierczyk J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Zek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.96.

2. Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. WGSR UW, Warszawa.

3. Such J., Szymański J., Szcześniak M. (red.), 1996, Rozważania o poznaniu naukowym, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.

4. Weiner J., 1998, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.152

Dobór innej, specjalistycznej literatury zależny od wybranych zagadnień badawczych (tematów prac magisterskich).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K04

Efekty specjalnościowe: S4_U12, S4_U13, S4_K12

- umiejętność zaplanowania pracy naukowej,

- zdefiniowanie materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej,

- dobór właściwych metod badawczych,

- poznanie stanu wiedzy na temat realizowanego zagadnienia badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach:

- dwukrotna prezentacja, w tym jedna dotycząca zamysłu pracy magisterskiej (sformułowanie zagadnienia badawczego/hipotezy badawczej, określenie materiałów źródłowych, metod badawczych, struktury pracy, osadzenie w literaturze przedmiotu), druga poświęcona recenzji wybranej pracy naukowej.

- napisanie protokołu z zajęć,

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji),

- dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2

W sytuacji nieobecności na zajęciach, na których było zaplanowane wystąpienie należy ustalić z prowadzącym w ciągu najbliższego tygodnia nowy termin wystąpienia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega poziom merytoryczny wystąpień: recenzji wybranej pracy naukowej oraz wskazujących na postępy w pisaniu pracy dyplomowej, a także aktywność na zajęciach (udział w dyskusji). Referowanie poszczególnych części pracy licencjackiej powinno być poprzedzone omówieniem ich z opiekunem pracy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.