Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM2-GKT Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium magisterskiego II jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania metodyki badawczej prac magisterskich.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie II ma na celu przygotowanie kompletnej metodyki pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie II zorientowane jest na zapoznanie z zasadami przygotowania metodyki prac badawczych. W trakcie seminarium prezentowane są najważniejsze elementy procedury badawczej: pozyskanie danych, dobór algorytmów badawczych, ocena jakości i dokładności danych oraz procedury weryfikacji uzyskanych wyników.

Studenci w postaci 3-4 referatów prezentują postępy w opracowaniu danych, doboru algorytmów oraz miar oceny jakości przetworzeń. Jest to dokumentowane w postaci prezentacji komputerowych, konspektów wystąpień oraz protokołów seminaryjnych.

Literatura:

Weiner J., 2018. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 240.

Efekty uczenia się:

Przygotowany i zaakceptowany przez opiekuna tekst rozdziału Metodyka pracy magisterskiej.

Student potrafi dokonać wyboru właściwych metod pozyskania, przetwarzania oraz oceny jakości uzyskanych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest:

- obecność na seminariach,

- wygłoszenie referatów przedstawiających postępy prac nad metodyką pracy magisterskiej,

- przygotowanie konspektów z referowanych treści,

- przygotowanie protokołów z seminarium,

- przygotowanie zaakceptowanego przez opiekuna kompletnego tekstu rozdziału Metodyka danej pracy magisterskiej.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

W terminie poprawkowym student jest zobowiązany spełnić warunki zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.