Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM3-GSW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien umieć myśleć, dokonywać kwerendy bibliotecznej, znać podstawy metodyki geografii.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Pełny opis:

Tematyka kolejnych spotkań jest związana z przygotowywanymi przez uczestników pracami magisterskimi. Studenci przygotowują prace samodzielnie (pod opieką tutorską), a na seminarium przedstawiają cząstkowe i ostateczne wyniki badań poddając się ocenie grupy.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

Seminarium: 1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach, 2 ECTS (60 godz.) - wkład własny studenta, w tym 30 godz. zapoznanie z literaturą, 30 godz. studiowanie metod i technik badawczych.

Literatura:

Niemożliwa do sprecyzowania - zależna od zakresu tematycznego i terytorialnego prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W05, K_W07, K_W14, K_W18, K_W19, K_U01, K_U10, K_U11, K_U13, K_K07

Efekty specjalnościowe: S2_W05, S2_W07, S2_W14, S2_W18, S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13, S2_K07

Ostatecznym efektem jest przygotowana praca magisterska

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności.

Oceniana jest przede wszystkim aktywność i jakość dyskusji oraz systematyczność w przygotowywaniu kolejnych fragmentów pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik, Marcin Solarz
Prowadzący grup: Maciej Jędrusik, Jerzy Makowski, Marcin Solarz, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik, Marcin Solarz
Prowadzący grup: Maciej Jędrusik, Jerzy Makowski, Marcin Solarz, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.