Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-URL-GL-W Kod Erasmus / ISCED: 14.8 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu student zapoznaje się i dyskutuje na temat różnych aspektów rozwoju lokalnego i regionalnego. Zagadnienia oparte są o przykłady z krajów rozwijających się oraz wysokorozwiniętych i dotyczą zarówno różnych aspektów rozwoju dużych metropolii, jak i małych obszarów peryferyjnych.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane zostaną następujące zagadnienia:

- wstęp (pojęcie rozwoju lokalnego i regionalnego, uwarunkowania, czynnik i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego),

- rozwój regionalny i lokalny w kontekście zdrowia psychicznego mieszkańców

- katastrofy naturalne i konflikty zbrojne jako szansa na nowy kierunek rozwoju regionalnego i lokalnego,

- rozwój regionalny i lokalny w obliczu kryzysu wodnego,

- rozwój regiony i lokalny w kontekście zmian klimatu,

- rozwój miast poprzez kulturę,

- "niecodzienna" aktywizacja grup społecznych na rzecz rozwoju miast

- zarządzanie miastami w obliczu presji turystycznej,

- nowoczesne technologie jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego,

- planowanie rozwoju regionalnego w różnych częściach świata.

Literatura:

1. Domański T., 1999, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa (lub nowsze wydanie)

2. Kramarz M., Topiński P.,1997, Strategia rozwoju gmin wiejskich, Biblioteka Zarządów Gmin, Warszawa,

3. Rutkowski J., Stawasz D. (red.), 2005, Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie Białystok.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

1. w zakresie wiedzy:

- zna fachową terminologię dotyczącą planowania rozwoju lokalnego,

- zna podstawowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego

- zna nowe trendy w zarządzeniu rozwojem lokalnym i regionalnym,

- zna podobieństwa i różnice w sposobach zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym w różnych częściach świata

- zna i rozumie zależności między uwarunkowaniami przyrodniczymi, ekonomicznymi oraz społeczno-kulturowymi a tempem rozwoju lokalnego,

2. w zakresie umiejętności:

- potrafi wskazać bariery rozwoju lokalnego i regionalnego,

- potrafi wskazać czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego,

- umie sformułować właściwe cele i kierunki rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście uwarunkowań występujących w określonym miejscu i czasie,

- potrafi wykorzystywać literaturę naukową (w tym także literaturę w języku obcym) oraz inne źródła,

3. w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi pracować w grupie, dyskutować i dokonywać wspólnych wyborów w ramach grupy,

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach sprawdzana jest lista obecności. Student może mieć dwie nieobecności nieusprawiedliwione (resztę nieobecności musi usprawiedliwiać na bieżąco). Dwie prace na zajęciach są do wykonania w grupie lub parze (2 X 25% = 40% oceny), prezentacja (40% oceny). aktywność na zajęciach (20% oceny). Zalicza 50% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: Maciej Kałaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.