Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie społeczne w mieście

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-ZSM-GSEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie społeczne w mieście
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć zapoznanie studentów z pojęciem zróżnicowań społecznych, czynników przestrzennych i aprzestrzennych wpływających na zróżnicowania społeczne miast.

Pełny opis:

Celem zajęć zapoznanie studentów z pojęciem zróżnicowań społecznych, czynników przestrzennych i aprzestrzennych wpływających na zróżnicowania społeczne miast.

W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Warstwy i klasy społeczne

2. Wykluczenie społeczne i ubóstwo

3. Kapitał społeczny

4. Kapitał ludzki

5. Przestrzeń wykluczona społecznie i przestrzenie wykluczeń społecznych

6. Modele zróżnicowań społecznych w mieście i ich zastosowanie

6. Zróżnicowanie społeczne Warszawy w latach 1930-2018

W ramach ćwiczeń studenci samodzielnie badają zróżnicowanie społeczne miasta przy wykorzystaniu metod jakościowych i ilościowych, w tym statystycznych oraz analizy materiału wizualnego.

Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie pojęcie warstw i klas społecznych, potrafi wskazać najważniejsze teorie w tym zakresie

- rozumie pojęcie wykluczenia społecznej, wskazuje elementy wykluczenia i potrafi zaproponować mierniki wykluczenia

- rozumie pojęcie kapitału społecznego i ludzkiego, potrafi wskazać różne ujęcia, charakteryzuje mierniki kapitałów

- zna różnice pomiędzy przestrzenią wykluczoną społecznie i przestrzenią wykluczeń społecznych, potrafi wskazać czynniki wpływające na powstawanie takich przestrzeni w miastach, jak również wskazać przykłady takich przestrzeni

- charakteryzuje modele zróżnicowań społecznych w mieście i ich zastosowanie

- potrafi przedstawić różnicowanie społeczne Warszawy w latach 1930-2018

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się poprzez przystąpienie do pisemnego egzaminu. Ocenę pozytywną otrzymuje student po uzyskaniu minimum 51% punktów.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się poprzez:

- uczestniczenie w zajęciach

- wykonanie zadanych prac

- uzyskanie pozytywnych ocen z przygotowanych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.