Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-GOSN Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki nieruchomościami, w tym gminnym zasobem mieszkaniowym.

Pełny opis:

Wykład podzielony jest na dwie części.

Celem pierwszej części wykładów jest zdefiniowanie podstawowych pojęć i praw do nieruchomości, omówienie zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami i ich wyceną, a następnie przybliżenie tematyki dotyczącej gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy (budownictwo mieszkaniowe, polityka czynszowa, prywatyzacja, zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy), a także działalności spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz deweloperów.

Celem drugiej części jest omówienie zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami rolnymi, leśnymi i wodnymi, przybliżenie procesu podziału oraz scalenia i podziału nieruchomości, a następnie omówienie systemu opłat od nieruchomości i podsumowanie działań związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie.

Literatura:

1. ustawy definiujące obowiązki gminy w zakresie gminnej gospodarki mieszkaniowej

2. Cymerman R. i In., 2011, Gospodarka nieruchomościami, Politechnika Koszalińska, Koszalin.

3. Mieszkania socjalne w wybranych krajach europejskich i możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Zakład Mieszkalnictwa w Warszawie, Warszawa 2003

4. Niemczyk R., 2009, Gospodarka i obrót nieruchomościami, „Difin”, Warszawa

5. Zalewski A., 2005, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna podstawowe obowiązki gminy w zakresie prowadzenia gminnej gospodarki mieszkaniowej oraz możliwe do zastosowania rozwiązania w tym zakresie, a także potrafi scharakteryzować specyfikę działalności spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów oraz wspólnot mieszkaniowych. Ponadto student charakteryzuje zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi różnych typów.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

- wskazać błędy popełniane przez gminę w zakresie gospodarowania własnym zasobem mieszkaniowym,

- zaproponować rozwiązania, które przyczynią się do bardziej racjonalnej gospodarki mieszkaniowej,

- wyjaśnić skutki stosowanych przez gminy rozwiązań z punktu widzenia efektywności gminnej gospodarki mieszkaniowej oraz realizacji celów społecznych,

- wyjaśnić zasadność przeprowadzania scalenia i podziału nieruchomości.

POSTAWY I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie złożoność procesów decyzyjnych i jest wrażliwy na problemy społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena z testu. Test składa się z dwóch niezależnych części, przy czym aby zaliczyć całość, należy uzyskać minimum połowę punktów z każdej części.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mantey
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.