Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia społeczna w przestrzeni miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-HSP-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna w przestrzeni miasta
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat historii kształtowania przestrzeni miast oraz przeanalizowanie sposobów odczytywania zależności relacji społecznych i przestrzeni. Zagadnienia będą dotyczyć innowacji technologicznych, przemian społecznych i gospodarczych oraz podejścia do materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Lektury i omówione przykłady pozwolą na bardziej świadome i krytyczne spojrzenie na sposoby zagospodarowania, tkankę urbanistyczną, budynki, miejsca upamiętnień.

Pełny opis:

Tematy

Wynalazki, które stworzyły (po)nowoczesne społeczeństwo – metro, wieżowiec i roller coaster

Z czego budujemy i jakie znaczenie ma to, że z żelbetu?

Czas i przestrzeń – co sprawiło, że w 1864 roku czas stał się ważniejszy niż odległość i tak już zostało?

Kto jest właścicielem ziemi, kapitału, pracy – od osiedli robotniczych do współczesnego miasta

Kto wynalazł rodzinę nuklearną i gender w mieście? I po co?

Czy budka z frytkami może być zabytkiem? Jak chronić ulotne i niematerialne dziedzictwo

Budujemy pomniki, obalamy pomniki – dziedzictwo niechciane i dissonant heritage

Literatura:

Wybrana literatura:

Calder, B. Raw Concrete: A Field Guide to British Brutalism, 2016.

Chomątowska, B. Stacja Muranów, 2016.

Cronon, W. Nature’s Metropolis. Chicago and the Great West,1993.

Czyżewski, A. Trzewia Lewiatana. Antropologiczna interpretacja utopii miasta-ogrodu, 2001.

Hayden, D. The Grand Domestic Revolution, 1981.

Jordan, P. De Fietsrepubliek, 2013 (In the City of Bikes).

Koolhaas, R. Deliryczny Nowy Jork, 2013.

Mumford, L. The City in History its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, 1961.

Ostrowski, W. Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, 1996.

Potz, P., Scheffler, N. Integrated Approaches to 20th Century Dissonant Heritage in Europe. Multi-vocal perspectives and strategies explored in the Urban Agenda, 2023.

Purchla, J., Komar, Ż. Dissonant heritage? The architecture of the Third Reich in Poland, 2020.

Rose, G. Feminism & Geography: The Limits of Geographical Knowledge, 1993.

Rybczyński, W. Dom. Krótka historia idei, 1996.

Shorto, R. Amsterdam. A History of the Most Liberal City in the World, 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Studentki i studenci rozumieją związki pomiędzy przestrzenią a relacjami społecznymi; potrafią dostrzegać ich przejawy w przestrzeni miasta i krytycznie wyszukiwać źródła na ten temat. (K_W01, K_W03)

Umiejętności. Studentki i studenci potrafią krytycznie oceniać przestrzeń wokół siebie i dostrzegać zmienne relacje władzy kształtujące przestrzeń; mają umiejętność samodzielnego zaproponowania tematu do zbadania i wyszukania źródeł na ten temat. (K_U01, K_U11, K_U12)

Kompetencje społeczne. Studenci i studentki rozumieją potrzebę ciągłego kształcenia się i nabywania nowych umiejętności; potrafią krytycznie analizować opracowania i źródła historyczne badań, stawiać pytania i kwestionować dotychczasowe przekonania; dostrzegają konieczność współpracy ze specjalistami innych dyscyplin oraz instytucji. (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).

Udział w dyskusji na zajęciach. Konspekt eseju z listą samodzielnie znalezionych źródeł.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mostowska
Prowadzący grup: Magdalena Mostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)