Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona zabytków w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-OZP-WW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona zabytków w Polsce
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne aspekty zasad ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i opracowanie gminnego programu opieki zabytkami.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zasad ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu. Przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat ochrony i opieki nad zabytkami, uwarunkowań historycznych i prawnych opieki i ochrny zabytków, postulaty Karty Weneckiej i UNESCO, opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

- prawne aspekty ochrony i opieki nad zabytkami w Polce, prowadzenia gminnej ewidencji zabytków i opracowania programu opieki nad zabytkami,

- zasady prowadzenia gminnej ewidencji zabytków,

- uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony i dziedzictwa kulturowego gminy,

- poznanie zasad charakterystyki zasobów zabytkowych gminy,

- ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy wraz z analizą SWOT,

- określenie priorytetów i kierunków działań w zakresie opieki nad zabytkami,

- wskazanie potencjalnych źródeł finansowania realizacji działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,

- instrumentarium i monitoring realizacji programu opieki nad zabytkami.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

3. Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny. Opracowany przez zespół w składzie: mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz mgr Anna Fortuna-Marek mgr Elżbieta Jagielska mgr Iwona Liżewska mgr Bogna Oszczanowska mgr inż. arch. Jolanta Welc-Jędrzejewska, 2009. Dostępny: https://www.nid.pl/upload/iblock/5b9/5b969b15ceca07b4ed33ae2020cde48e.pdf

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- wyjaśnić pojęcia opieki nad zabytkami i ochrony zabytków,

- zdefiniować zabytki nieruchome, ruchome i archeologiczne,

- wskazać formy ochrony prawnej zabytków w Polsce,

- opracować kartę gminnej ewidencji zabytków,

- opracować gminny program opieki nad zabytkami,

- przygotować uchwałę rady gminy dotyczącą przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na ocenę. Test wyboru i pytania otwarte.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Google.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.