Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość akademicka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PAK-WW Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość akademicka
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Głównym celem tego kursu jest przybliżenie studentom problematyki związanej z przedsiębiorczością akademicką. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny tego przedmiotu szczególny nacisk położony zostanie na wybrane zagadnienia. Dokładna lista tematów przedstawiona zostanie po pierwszych zajęciach, kiedy studenci dokonają wyboru najbardziej interesujących dla nich zagadnień.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na wykładzie będą obejmowały zarówno wymiar teoretyczny, jak i praktyczny. Na początku zajęć studentom przedstawiona zostanie lista potencjalnych tematów, z których wybiorą te szczególnie dla nich interesujące.

Potencjalna lista tematów w wymiarze teoretycznym:

1. Ewolucja roli uczelni wyższych. Koncepcje uniwersytetu XXI wieku.

2. Uczelnie a rozwój regionalny (w teoriach rozwoju oraz w dokumentach strategicznych).

3. Uwarunkowania prawne rozwoju przedsiębiorczości akademickiej (w Polsce i na świecie).

4. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości akademickiej – podstawy teoretyczne.

5. Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

6. Dylematy etyczne związane z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej oraz zmieniającą się rolą uczelni.

Potencjalna lista tematów w wymiarze praktycznym:

1. Jak stworzyć dobry biznes plan?

2. Jak założyć własną działalność gospodarczą? Gdzie szukać wsparcia?

3. Jak pozyskać środki finansowe na rozwój własnej działalności gospodarczej?

4. Jak przygotować dobre CV oraz list motywacyjny? Jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną?

5. Jak chronić własność intelektualną?

6. Jak skomercjalizować wyniki badań? (jak praktycznie wykorzystać wyniki pracy naukowej)?

Literatura:

Clark B. R. 1998, Creating Entrepreneurial Universities: Organisational Pathways of Transformation, International Association of Universities and Elsevier Science Ltd, Oxford.

Krimsky S. 2006, Nauka skorumpowana. O niejasnych związkach nauki i biznesu, (tytuł oryginału: Science in the Private Interest. Has the Lure of Profits Corrupted Biomedical Research?), tłumaczenie: Biały B., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Matusiak K. B., Guliński J. (red.) 2010, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery. Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa.

Plawgo B. (red.) 2011, Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju, PWSIiP w Łomży, Łomża.

Wissema J. G. 2005, Technostarterzy, dlaczego i jak? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Weresa M. A. (red.) 2007, Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- zna podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem przedsiębiorczości akademickiej;

- potrafi zidentyfikować i scharakteryzować instrumenty wspierania przedsiębiorczości akademickiej;

- analizuje potencjalne korzyści i zagrożenia związane z postępującą ewolucją instytucji szkolnictwa wyższego;

- potrafi korzystać z oferowanych możliwości wsparcia przedsiębiorczości akademickiej (w szczególności z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie pisemne - pytania otwarte dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.