Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie regionalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PLR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Planowanie regionalne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Planowanie przestrzenne I 1900-5-PP1
Projektowanie urbanistyczne I 1900-5-PRUR1
Projektowanie urbanistyczne II 1900-5-PRUR2
Projektowanie urbanistyczne III 1900-5-PRUR3

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci rozwiązują złożone zadania problemowe z zakresu gospodarki przestrzennej.

Pełny opis:

Studenci w grupach rozwiązują złożone zadania problemowe z zakresu planowania regionalnego, miejscowego lub projektowania urbanistycznego. Zakres opracowania jest uzależniony od specyfiki zadania lub zadań podjętych przez daną grupę i jest ustalany indywidualnie do każdego tematu. W każdym przypadku propozycje rozwiązań danego problemu oraz proces dojścia do nich, są przedstawiane w formie prezentacji pod koniec semestru i oddawane w formie opracowania.

Efekty uczenia się:

Nabycie przez uczestników zajęć umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy i narzędzi nabytych podczas dotychczasowych studiów. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej oraz pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: obecność na zajęciach, uczestnictwo w konsultacjach, ocena z prezentacji oraz opracowania tekstowo-graficznego.

Ocena dokonywana jest na podstawie wartości merytorycznych proponowanych rozwiązań wykonywanego zadania oraz kompleksowość i komunikatywności ich przedstawienia w prezentacji i opracowaniu końcowym.

W pracy nad wykonaniem zadania oraz w konsultacjach powinny uczestniczyć czynnie wszyscy członkowie zespołu równolegle. Dopuszczona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność każdego z członków zespołu w semestrze.

Przez obecność na zajęciach rozumiany jest czynny w nich udział wyrażający się w odbytych konsultacjach i w znacznym postępie prac nad rozwiązaniem zadania zrealizowanym w trakcie trwania zajęć.

Przez uczestnictwo w konsultacjach rozumiane jest przedstawienie przez członków zespołu znacznego postępu prac nad rozwiązaniem zadania w stosunku do ostatnich konsultacji.

Nie oddanie wymaganych materiałów w terminie skutkuje oceną niedostateczną w pierwszym terminie zaliczenia. Oddanie w późniejszym terminie, ale przed pierwszym terminem dziekańskim, skutkuje obniżeniem oceny o pół stopnia.

Zajęcia online- odbywają się za pośrednictwem zalecanych środków komunikacji społecznej.

Wymagania:

Obecność na zajęciach online wyraża się w zgraniu aktualnych materiałów pracy nad wykonaniem zadania w formacie PDF do odpowiedniego folderu na dysk Google przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu, przedstawieniu postępów pracy podczas zajęć.

Materiały końcowe należy zgrać na dysk Google w formacie PDF nie później niż przed rozpoczęciem ostatnich zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21"

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pękalska
Prowadzący grup: Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pękalska
Prowadzący grup: Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.