Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie przestrzenne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PP1 Kod Erasmus / ISCED: 02.0 / (0730) Architektura i budownictwo
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się podstawowe umiejętności projektowania urbanistycznego oraz znajomość polskiego prawa lokalnego planowania przestrzennego. Niezbędna umiejętność projektowania z wykorzystaniem programów komputerowych CAD lub GIS.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w środowisku miejskim.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w środowisku miejskim. Projekty wykonywane są w zespołach 3-osobowych. W przypadku niepodzielnej liczby osób w grupie dopuszczalne są również zespoły 2-osobowe.

Proces projektowy składa się z 4 faz:

- analizy uwarunkowań,

- projektu urbanistycznego,

- opracowania rysunku planu,

- opracowania tekstu planu.

Wszystkie fazy projektu wykonywane są wspólnie przez wszystkich członków zespołu.Dla faz 2-4 wyznacza się kierowników fazy – osobę odpowiedzialną za koordynację pracy i podejmującą decyzje projektowe w razie rozbieżności zdań członków zespołu.

Literatura:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aktualny tekst jednolity, ze zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mironowicz I.; Technika zapisu planistycznego; Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2005

Mironowicz I.; Struktura planu miejscowego; [w:] Jędrzejkowski P.; Wiland M. (red.); Plany, decyzje i ochrona środowiska; Zeszyt Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistycznej 2/05, Oficyna Wydawnicza ZOIU, Wrocław, 2005

Efekty uczenia się:

Umiejętność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Umiejętność projektowania urbanistycznego

Umiejętność pracy graficznej

Umiejętność pisania dokumentów prawa lokalnego

Wiedza z zakresu prawa regulującego sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są indywidualnie. Na ocenę końcową wpływ mają dwie oceny składowe: za całość opracowania i za fazę, za którą dana osoba była odpowiedzialna. Ocena za całość opracowania jest jednakowa dla wszystkich członków zespołu. Składowymi oceny za całość opracowania są oceny z poszczególnych faz projektu. Kryteria oceny: jakość merytoryczna, poprawność formalno-prawna, czytelność, atrakcyjność i estetyka podania. Dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każda dodatkowa nieobecność obniża ocenę za fazę, za którą dana osoba była odpowiedzialna o 0,5 stopnia. Nieusprawiedliwione opuszczenie więcej niż 4 zajęć uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Oddanie prac podzielone jest na 2 etapy - oddanie części analitycznej w trakcie semestru, zgodnie z harmonogramem, oddanie reszty opracowania na ostatnie zajęcia. Ewentualne oddanie po terminie możliwe jest dopiero w oficjalnym drugim terminie zaliczeń wyznaczonym przez Dziekanat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zaborowski
Prowadzący grup: Anna Jeziorska, Tomasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zaborowski
Prowadzący grup: Anna Jeziorska, Tomasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.