Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie urbanistyczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PRUR2 Kod Erasmus / ISCED: 02.0 / (0730) Architektura i budownictwo
Nazwa przedmiotu: Projektowanie urbanistyczne II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Projektowanie urbanistyczne I 1900-5-PRUR1
Propedeutyka projektowania 1900-5-PPR
Teoria urbanistyki I 1900-5-TEUR1

Założenia (opisowo):

Zabudowa jednorodzinna – szeregowa, dopuszcza się zastosowanie nielicznych domów wolnostojących lub bliźniaczych. (w przypadkach uzasadnionych względami kompozycyjnymi lub użytkowymi).


Projektujemy 21 - 24 domów na 1ha powierzchni brutto.


Powierzchnia zabudowy jednego domu musi się zmieścić pomiędzy 80 -120m2

(w obrysie parteru).


Zabudowa usługowa – usługi w parterach domów jednorodzinnych lub

samodzielnych budynkach ( w zabudowie jednorodzinnej spiętrzonej) o wymiarach zewnętrznych zbliżonych do sąsiadującej zabudowy jednorodzinnej.


Program usług – małe przedszkole, klub osiedlowy (dla młodzieży, seniorów), pralnia,

 fryzjer, fitness club, siłownia, serwis komputerowy, pub lub kawiarnia, małe sklepy: warzywno-owocowe, spożywcze i nieliczne branżowe, kioski, w odległości maks. 300m od najdalszego z domów

Przystanki komunikacji miejskiej – maks. 500m (pożądane 300m) od 

najdalszego z domów, uwzględniając także przystanki położone poza obszarem projektu.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci wykonują projekty urbanistyczne osiedla domów jednorodzinnych.

Pełny opis:

Studenci wykonują projekty urbanistyczne dla jednej z wybranych lokalizacji. Praca nad projektem rozpoczyna się od analizy uwarunkowań i tworzenia syntetycznych koncepcji przestrzennych. Jednym z jej elementów jest obowiązkowa wizyta w miejscu wybranej lokalizacji. Studenci opracowują rysunki zagospodarowania terenu pokazujące ukształtowanie zabudowy, przestrzeni publicznej, infrastruktury komunikacyjnej i zieleni.

Treści kształcenia w zakresie projektowania urbanistycznego:

1. Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Zasady kształtowania zespołów zabudowy jednorodzinnej i towarzyszących obiektów usługowych. Struktura funkcjonalno-przestrzenna osiedla domów jednorodzinnych.

2. Kształtowanie zabudowy jednorodzinnej. Zasady wzajemnej lokalizacji budynków i funkcji na osiedlu.

Treści kształcenia w zakresie planowania infrastruktury technicznej:

1. Sieci drogowo-uliczne i ich potrzeby terenowe. Komunikacja zbiorowa i indywidualna. Ścieżki rowerowe.

Literatura:

1. Adamczewska-Wejchert Hanna, Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady; Warszawa 1995

2. Adamczewska-Wejchert Hanna; Materiały pomocnicze do wykładu Zasady Budowy Miast IUPP WA PW; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PW; Warszawa 1981

3. Adamczewska-Wejchert Hanna; Wejchert Kazimierz; Materiały pomocnicze do wykładu Elementy Kompozycji Urbanistycznej IUPP WA PW; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PW; Warszawa 1981

4. Chmielewski J. M. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Warszawa 2005

5. Chmielewski Jan M. Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Katedra Urbanistyki i Gosp. Przestrzennej Wydz. Arch. PW. ; Warszawa 1996

6. Korzeniewski Władysław; Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta Arkady; Warszawa 1989

7. Lenkiewicz Władysław, Pyrak Stefan; Konstrukcje domów jednorodzinnych i małych budynków. Projektowanie i obliczanie. Arkady; Warszawa 1989

8. Peters Paulhans, Rosner Rolf; Małe Zespoły mieszkaniowe, domki jednorodzinne, małe osiedla Arkady; Warszawa 1983

9. Wejchert Kazimierz ; Elementy Kompozycji Urbanistycznej Arkady; Warszawa 1984

Efekty uczenia się:

Wykształcenie u uczestników zajęć zdolności do aktywnego i kreatywnego stosunku do otaczającej rzeczywistości. Umiejętność kształtowania zespołów zabudowy jednorodzinnej z uwzględnieniem wymogów estetycznych, technicznych i prawnych. Doskonalenie umiejętności graficznej prezentacji projektów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Projekty wykonywane są w zespołach dwuosobowych. W przypadku nieparzystej

liczby osób w grupie dopuszczony jest jeden zespół trzyosobowy lub praca

indywidualna ze zmniejszonym terenem opracowania.

2. Można mieć dwie dozwolone, nieusprawiedliwione nieobecności.

Każda dodatkowa nieobecność obniża ocenę końcową. Zarówno usprawiedliwione jak nieusprawiedliwione opuszczenie więcej niż 6 korekt uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

3. Obecność rozliczana jest indywidualnie, a nie w stosunku do zespołu.

4. Ocenie podlega umiejętność operowania przestrzenią, prawidłowe widzenie skali, prawidłowość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz estetyka i czytelność projektu.

W połowie semestru przewiduje się przegląd stanu zaawansowania projektu.

Wymagania na przegląd i na oddanie projektu:

Przegląd:

- Wariantowe, szkicowe koncepcje ogólnej kompozycji przestrzennej (osie kompozycyjne, punkty węzłowe i ich funkcje)

- z rozwiązanym układem komunikacyjnymi (ruch samochodowy, rowerowy, pieszy parkowanie)

- oraz zarysem działek i domów

- szkic w wersji roboczej na podkładzie mapowym w skali 1:1000

Oddanie projektu:

- Podkład w postaci mapy zasadniczej.

- Zagospodarowanie terenu pokazane tak, rzut z góry w kolorystyce zbliżonej do naturalnej.

- Granice działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną (granice własności /ogrodzenia).

Ocena projektu urbanistycznego zaprezentowanego na ostatnich zajęciach dokonywana jest na podstawie wartości merytorycznych propozycji projektowych, samodzielności i kreatywności studenta podczas pracy nad projektem oraz estetyki prezentacji graficznej projektu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pękalska
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski, Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pękalska
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski, Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.