Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie wspomagane komputerem I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PRWK1 Kod Erasmus / ISCED: 02.9 / (0739) Architektura i budownictwo (inne)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie wspomagane komputerem I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych procedur, narzędzi i poleceń programu AutoCAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).

Pełny opis:

Wstępna część zajęć przeznaczona jest na naukę optymalnej konfiguracji programu, wyjaśnienie mechanizmów jego działania. Następnie studenci poznają podstawowe procedury, najczęściej stosowane narzędzia i polecenia programu AutoCAD (2D). Wybór podyktowany jest przydatnością do przygotowania opracowań wykorzystywanych w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym.

Literatura:

Podręcznik do używanego przez laboratorium komputerowe programu AutoCAD.

Zdajemy egzamin ECDL CAD. Kompendium wiedzy i umiejętności. B. Lisowski, U. Łaptaś, M. Skaza. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_WO2, K_U05

Umiejętność optymalnego wykorzystania procedur i narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie jakości, dokładności i szybkości wykonania rysunku zadanego na ostatnich zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalski
Prowadzący grup: Paweł Kowalski, Bożena Ogorzelska, Karolina Sielicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej :

ćwiczenia początkowo - stacjonarnie w pracowni komputerowej (tak długo jak będzie można), a następnie zdalnie, w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

linki do zajęć na platformie Google Meet:

grupa 1: meet.google.com/tuc-chxy-yix

grupa 2: meet.google.com/jtv-zist-wfy

grupa 3: meet.google.com/ihy-rqwk-gdu

grupa 5: meet.google.com/abu-xcxc-ogs

W zależności od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć ulegnie zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Sielicka
Prowadzący grup: Bożena Ogorzelska, Karolina Sielicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej :

ćwiczenia początkowo - stacjonarnie w pracowni komputerowej (tak długo jak będzie można), a następnie zdalnie, w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

linki do zajęć na platformie Google Meet:

grupa 1: meet.google.com/tuc-chxy-yix

grupa 2: meet.google.com/jtv-zist-wfy

grupa 3: meet.google.com/ihy-rqwk-gdu

grupa 5: meet.google.com/abu-xcxc-ogs

W zależności od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć ulegnie zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.