Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie wspomagane komputerem II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PRWK2 Kod Erasmus / ISCED: 02.9 / (0739) Architektura i budownictwo (inne)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie wspomagane komputerem II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Projektowanie wspomagane komputerem I 1900-5-PRWK1

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe procedury, narzędzia i polecenia programu AutoCAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Studenci rozwijają umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków, opracowywania map zagospodarowania terenu i wizualizacji trzeciego wymiaru na poziomie elementarnym (3D), niezbędnych w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym.

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu "Projektowanie wspomagane komputerem I" dającego podstawy nieparametrycznego projektowania 2D. Wstępna część zajęć poświęcona jest utrwaleniu umiejętności zdobytych wcześniej, ich rozwinięciu o zagadnienia dotyczące m.in. sposobów efektywnego tworzenia nowych projektów z użyciem szablonów, zarządzania szablonami, tworzenia bloków z atrybutami i ich modyfikacją, wyodrębnianie danych, zarządzanie plikami projektów i blokami z wykorzystaniem Centrum Danych Projektowych (Design Center). Studenci ćwiczą poznane techniki i procedury podczas opracowywania planu mieszkania, mapy inwentaryzacji terenu w skali 1:1000, wizualizując go poprzez transformację przestrzeni 2D do przestrzeni 3D. Swoje prace przygotowują do druku z obszaru modelu (karty Model) i obszaru papieru (Arkusza, Układu). Poznają i ćwiczą zaawansowane techniki przygotowania projektu, dokumentacji pod kątem wydruku (tworząc rzutnie w różnych układach, skalach, kierunkach widzenia, stylach wizualnych).

Literatura:

- Podręcznik do używanego w pracowni komputerowej oprogramowania CAD.

- Zdajemy egzamin ECDL CAD. Kompendium wiedzy i umiejętności. B. Lisowski, U. Łaptaś, M. Skaza. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza z zakresu zasad kartograficznej i graficznej prezentacji informacji - w odniesieniu do map i wizualizacji stanowiących integralną część projektów planistycznych i urbanistycznych.

Umiejętność wykorzystania oprogramowania CAD do opracowania map stosowanych w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym.

Umiejętność tworzenia bloków z atrybutami i ich modyfikacji, wyodrębniania danych.

Umiejętność obliczania parametrów obiektów znajdujących się na rysunku (odległość, pole powierzchni, obwód obszaru).

Umiejętność wizualizacji projektu poprzez transformację przestrzeni 2D do przestrzeni 3D.

Umiejętność projektowania arkusza mapy, konstrukcji legendy, dobór wagi optycznej poszczególnych elementów treści mapy (z uwzględnieniem "Wytycznych technicznych..., "Rozporządzeń resortowych...").

Umiejętność przygotowania projektu, dokumentacji pod kątem wydruku (tworzenie rzutni w różnych układach, skalach, kierunkach widzenia, stylach wizualnych).

Umiejętność krytycznej oceny sposobów prezentacji informacji przestrzennej na mapach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie poprawności opracowania i wydruku map rysowanych podczas ćwiczeń w pracowni komputerowej, aktywności na zajęciach, obecności (max. dwie nieobecności) oraz wykonanych na ostatnich zajęciach zadań sprawdzających nabyte umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalski
Prowadzący grup: Paweł Kowalski, Bożena Ogorzelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalski
Prowadzący grup: Paweł Kowalski, Bożena Ogorzelska, Karolina Sielicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą zdalnie, w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.