Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-REOZ-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne aspekty zasad rewitalizacji obszarów zurbanizowanych

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zasad rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu. W ramach wykładu przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, cele rewitalizacji i kierunki działań. Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

- prawne aspekty rewitalizacji w Polsce,

- diagnozę czynników zjawisk kryzysowych, wybór wskaźników rewitalizacji,

- wybór porównywalnych jednostek przestrzennych

- analizę wskaźnikową, dotyczącą następujących sfer: demografia, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, edukacja, aktywność społeczna i innych,

- skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych,

- identyfikację obszarów gminy w stanie kryzysowym pod względem sytuacji społecznej,

- analizę sytuacji gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej,

- delimitację obszarów zdegradowanych,

- metody wydzielenia obszaru rewitalizacji i diagnozy problemów,

- określenie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,

- przedsięwzięcia rewitalizacyjne,

- mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów w proces rewitalizacji.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

2. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca pod red. Andrzeja Zborowskiego, Instytut Rozwoju Miast, tom 5, Kraków, 2009.

3. Szymla Z., 2000. Determinanty rozwoju regionalnego. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.

4. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast, dostępne: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/czym-jest-rewitalizacja-

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- wyjaśnić pojęcie rewitalizacji,

- określić cele i kierunki działań rewitalizacyjnych,

- zdefiniować wskaźniki rewitalizacji, stan kryzysowy, obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji,

- zidentyfikować obszar gminy w stanie kryzysowym,

- dobrać metody diagnozy stanu gminy,

- przygotować mechanizmy włączenia interesariuszy w prowadzenie rewitalizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie samodzielnie przygotowanego projektu dla wybranej gminy z wykorzystaniem danych omówionych podczas wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.