Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-TDT-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawione zostaną metody cyfrowego przetwarzania danych teledetekcyjnych w celu pozyskiwania informacji o środowisku.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z typami danych teledetekcyjnych i metodami ich przetwarzania. W ramach wykładu przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat pozyskania i przetwarzania danych dotyczących: źródeł danych obrazów cyfrowych, formatów obrazów cyfrowych, wstępnego przetwarzania danych cyfrowych, korekcji atmosferycznej, korekcji geometrycznej, klasyfikacji nienadzorowanej i nadzorowanej oraz możliwości pozyskiwania informacji z obrazów satelitarnych. W trakcie ćwiczeń, w pracowni komputerowej, studenci będą nabywali praktyczne umiejętności przetwarzania zobrazowań satelitarnych. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące kalibracji oraz korekcji geometrycznej i atmosferycznej zobrazowań, maskowania, mozaikowania, obliczania wskaźników spektralnych, klasyfikacji nienadzorowanej i nadzorowanej oraz analizy zmian.

Literatura:

Teledetekcja w planowaniu przestrzennym - http://archiwum.miir.gov.pl/media/54427/Teledetekcja_w_planowaniu_przestrzennym.pdf

Ciołkosz A., Kęsik A., Teledetekcja satelitarna, PWN, Warszawa, 1989.

R. Olędzki, A. Ciołkosz, L. Miszalski: Interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych. PWN Warszawa 1999.

Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. SGGW, Warszawa.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010. Metody i techniki badań geoinformatycznych. Skrypt dla studentów, wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Po ukończonym kursie student potrafi:

- definiować etapy przetwarzania danych satelitarnych,

- wyjaśnić podstawowe procedury używane w cyfrowym przetwarzaniu danych satelitarnych,

- przeprowadzić kalibrację oraz korekcję geometryczną i atmosferyczną obrazu,

- wykonać maskowanie i mozaikowanie danych,

- pozyskać podstawowe informacje z obrazu – wskaźniki spektralne,

- wykonać podstawową klasyfikację obrazu,

- przeprowadzić analizę zmian.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na ocenę przeprowadzone zostanie w formie testu wyboru i pytań otwartych. Ocena z ćwiczeń jest średnią ważoną z ocen dwóch kolokwiów praktycznych (każde stanowi po 30% oceny końcowej), samodzielnie zrealizowanego projektu (30% oceny końcowej), a także realizacji prac na zajęciach (10% oceny końcowej). Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności. Wszystkie prace z ćwiczeń muszą zostać oddane i zaliczone najpóźniej do ostatniego tygodnia semestru, w którym realizowane są zajęcia.

Na ocenę końcową składa się ocena z ćwiczeń i ocena z wykładu (w stosunku 50/50), decydująca jest ocena z wykładu.

Podczas sesji egzaminacyjnej istnieje możliwość poprawy oceny z ćwiczeń. Brak zaliczonych ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do poprawy zaliczenia wykładu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krówczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Krówczyńska, Adrian Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Brak protokołu
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Google.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.