Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria urbanistyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-TEUR2 Kod Erasmus / ISCED: 02.0 / (0730) Architektura i budownictwo
Nazwa przedmiotu: Teoria urbanistyki II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Teoria urbanistyki I 1900-5-TEUR1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładów studenci zapoznają się z zasadami projektowania przestrzeni miast. Wykłady dotyczą podstawowych elementów kompozycji przestrzennej, elementów krajobrazu miejskiego, struktury funkcjonalno-przestrzennej, wymagań w kształtowaniu układów zabudowy, infrastruktury technicznej i zieleni.

Pełny opis:

Treści kształcenia w zakresie projektowania urbanistycznego:

1. Podstawy i teoria projektowania urbanistycznego. Elementy kompozycji urbanistycznej. Krajobraz miasta.

2. Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Zasady kształtowania zespołów urbanistycznych o różnym stopniu złożoności. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta. Centrum. Śródmieście. Zasady planowania terenów zaliczonych do środowiska mieszkalnego, technicznego i przyrodniczego w mieście.

3. Kształtowanie zabudowy. Zasady wzajemnej lokalizacji obiektów budowlanych i funkcji w mieście.

4. Rozwój miasta według teorii systemów.

5. Współczesne idee w projektowaniu urbanistycznym: jednostka sąsiedzka, niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, zrównoważony rozwój w projektowaniu miast, Nowa Urbansityka i urbanistyka tradycyjna.

Treści kształcenia w zakresie planowania infrastruktury technicznej:

1. Układy i potrzeby terenowych sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych.

2. Komunikacja drogowa, ścieżki rowerowe, ruch pieszy.

Literatura:

1. Adamczewska-Wejchert H. 1995, Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady, Warszawa.

2. Alexiewicz G., Izbicki T. (red.), 1991, Współczesne tendencje kształtowania terenów mieszkaniowych w świetle teorii i praktyki: Letnia Szkoła Urbanistyki, Wydawn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

3. Chmielewski J. M. 1996, Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Katedra Urbanistyki i Gosp. Przestrzennej Wydz. Arch. PW, Warszawa.

4. Chmielewski J. M. 2005, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

5. Cichy-Pazder E. M. 2005. Urban planning : teoretyczne i metodyczne podstawy projektowania urbanistycznego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Efekty uczenia się:

Student przyswaja wiedzę na temat wymagań estetycznych, technicznych i prawnych kształtowania zabudowy miejskiej wraz z infrastrukturą.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie wyników egzaminu w postaci testu z zakresu wiadomości z obydwu semestrów wykładu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Jacek Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.