Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria gospodarki przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-TGP Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teoria gospodarki przestrzennej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Gospodarka przestrzenna jako dyscyplina naukowa i sfera działania praktycznego nabiera coraz większego znaczenia w sytuacji rosnącej złożoności struktur funkcjonalno--przestrzennych. Wykład jest wprowadzeniem do szerokiej problematyki gospodarowania przestrzenia z teoretycznego punktu widzenia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teoretyczna i praktyczna problematyka gospodarowania przestrzenią i planowania jej wykorzystania z punktu widzenia różnych podmiotów w tym podmiotów administracji publicznej (także w skali międzynarodowej). Omówienie paradygmatów gospodarki przestrzennej, obszaru zainteresowań, metod badawczych. Przedstawienie przestrzennych aspektów funkcjonowania gospodarki, państwa i społeczeństwa. Omówienie podstawowych teorii z zakresu gospodarki przestrzennej. Lokalizacja działalności człowieka i jej wpływ na jakość przestrzeni. Uwarunkowania, procesy i mechanizmy kształtowania przestrzeni na poziomie lokalnym. Gospodarka przestrzenna na obszarach zurbanizowanych. Regiony, ich typy oraz modele rozwoju regionalnego. Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę przestrzenną w innych skalach. Polityka przestrzenna: cele i instrumenty.

Pełny opis:

Teoretyczna i praktyczna problematyka gospodarowania przestrzenią i planowania jej wykorzystania z punktu widzenia różnych podmiotów w tym podmiotów administracji publicznej (także w skali międzynarodowej). Omówienie paradygmatów gospodarki przestrzennej, obszaru zainteresowań, metod badawczych. Przedstawienie przestrzennych aspektów funkcjonowania gospodarki, państwa i społeczeństwa. Omówienie podstawowych teorii z zakresu gospodarki przestrzennej. Lokalizacja działalności człowieka i jej wpływ na jakość przestrzeni. Uwarunkowania, procesy i mechanizmy kształtowania przestrzeni na poziomie lokalnym. Gospodarka przestrzenna na obszarach zurbanizowanych. Regiony, ich typy oraz modele rozwoju regionalnego. Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę przestrzenną w innych skalach. Polityka przestrzenna: cele i instrumenty.

Literatura:

Domański, R. Gospodarka przestrzenna; Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, marzec 1999.

Kukliński, A. Gospodarka przestrzenna Polski: diagnoza, rekonstrukcja, prognoza; KPZK PAN, Biuletyn z. 125, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat teorii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz podstawowych teorii dotyczących lokalizacji działalności gospodarczej. Potrafi interpretować zjawiska i procesy rozwojowe, wyjasnić ich przyczyny, przebieg i skutki.

Metody i kryteria oceniania:

test

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Mirosław Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Mirosław Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.