Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transport miejski i regionalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-TMR-WW Kod Erasmus / ISCED: 02.6 / (1041) Usługi transportowe
Nazwa przedmiotu: Transport miejski i regionalny
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje podstawy zagadnień transportowych istotnych z punktu widzenia planowania przestrzennego w mieście i regionie miejskim. Na podstawie teorii zagadnienia oraz przykładów, omawia się politykę transportową miast i regionów miejskich, rolę, specyfikę oraz infrastrukturę poszczególnych typów transportu.

Pełny opis:

Kurs zapoznaje z teorią zagadnień transportowych, oraz z praktyką tworzenia polityki transportowej miast i regionów miejskich, jak również projektowania infrastruktury transportowej. Część teoretyczna obejmuje omówienie:

- relacji pomiędzy polityką transportową a polityką przestrzenną,

- roli i specyfiki poszczególnych gałęzi transportu,

- roli integracji polityki transportowej i osadniczej,

- zrównoważonej polityki transportowej.

Część praktyczna obejmuje omówienie:

- przykładów zintegrowanej polityki transportowej i osadniczej regionów miejskich,

- przykładów polityki transportowej miast,

- zasad projektowania infrastruktury transportowej,

- przykładów dobrej i złej praktyki projektowania infrastruktury transportowej.

Wykład może mieć formę interaktywną, tzn. prowadzący może czasem zadawać pytania słuchaczom. Odpowiedzi nie są wymagane lecz pożądane, aby uzyskać interakcję służącą lepszemu zaangażowaniu słuchaczy a w konsekwencji lepsze zrozumienie podawanych treści.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- specyfikę poszczególnych gałęzi transportu oraz ich rolę w systemie transportowym miasta i regionu miejskiego,

- zasady tworzenia zrównoważonej polityki transportowej miast i regionów miejskich,

- znaczenie integracji polityki osadniczej i transportowej,

- miejsce polityki transportowej w polityce przestrzennej,

- podstawowe zasady projektowania infrastruktury transportu miejskiego i regionalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w sali:

Metoda: test. Kryteria: poziom przyswojenia wiedzy podanej na wykładzie.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć w formie zdalnej:

Metoda: prezentacja na wybrany z podanych tematów. Kryteria: jakość merytoryczna i jakość przedstawienia wybranego zagadnienia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.