Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej (GP-dzienne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-WLAINT-GPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej (GP-dzienne)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład zawiera podstawowe informacje na temat prawa własności intelektualnej. Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych terminów dotyczących zagadnienia oraz kluczowych źródeł prawa.

Pełny opis:

Wykład zawiera podstawowe informacje na temat prawa własności intelektualnej. Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych terminów dotyczących zagadnienia oraz kluczowych źródeł prawa. Wyjaśnione zostaną podstawowe terminy prawa autorskiego i prawa przemysłowego.

Literatura:

Kluczowe dla zagadnienia polskie akty prawne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zapozna się ze źródłami prawa oraz ogólnymi pojęciami z zakresu ochrony prawnej własności intelektualnej; będzie rozumiał podstawowe terminy oraz znaczenie istnienia ochrony własności intelektualnej. Student zna zasady korzystania z dorobku naukowego z poszanowaniem praw twórców. Student rozumie co to jest plagiat.

UMIEJĘTNOŚCI

Student będzie umiał posługiwać się ogólnymi pojęciami dot. ochrony własności intelektualnej i przepisami ochrony praw autorskich, w szczególności w zakresie pracy naukowo- badawczej.

POSTAWA

Student będzie świadomy istnienia i potrzeby stosowania zasad ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie za obecność na zajęciach; praca studenta (4 godz.).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład zawiera podstawowe informacje na temat prawa własności intelektualnej.

Pełny opis:

Wykład zawiera podstawowe informacje na temat prawa własności intelektualnej. Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych terminów dotyczących zagadnienia oraz kluczowych źródeł prawa.

Literatura:

Konstytucja RP

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf

Uwagi:

Obecność na dwóch wykładach jest obowiązkowa (podpisanie listy obecności w celu zaliczenia; w okresie epidemii wymagana obecność na kursie on-line).

W przypadkach losowych, proszę o kontakt z prowadzącą zajęcia w celu umówienia się na egzamin ustny (on-line).

Osoby, które mają juz zaliczony przedmiot o tematyce niniejszego wykładu na Uniwersytecie Warszawskim, proszę o kontakt e-mail (istniej możliwość przepisania oceny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład zawiera podstawowe informacje na temat prawa własności intelektualnej.

Pełny opis:

Wykład zawiera podstawowe informacje na temat prawa własności intelektualnej. Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych terminów dotyczących zagadnienia oraz kluczowych źródeł prawa.

Literatura:

Konstytucja RP

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf

Uwagi:

Obecność na dwóch wykładach jest obowiązkowa (podpisanie listy obecności w celu zaliczenia).

Uwaga: W przypadkach losowych, proszę o kontakt z prowadzącą zajęcia w celu umówienia się na zaliczenie. Jednocześnie, osoby, które mają juz zaliczony przedmiot o tematyce niniejszego wykładu na Uniwersytecie Warszawskim, proszę o kontakt e-mail (istniej możliwość przepisania oceny).

W okresie epidemii wymagana obecność na kursie on-line.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.