Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-GEK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- Znaczenie i uporządkowanie podstawowych terminów: region, regionalizacja, typy regionów,

- teoria Rosensteina-Rodana, teoria rozwoju endogennego, rozwój regionalny, polityka rozwoju regionalnego,

- czynniki rozwoju regionalnego, konkurencyjność regionów, innowacyjność

- Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce i na świecie

- Klastry w Polsce i na świecie

- Wybrane teorie rozwoju oraz wybrane wskaźniki rozwoju (HDI, HPI, GDI, GEM, wskaźnik Giniego, wskaźnik globalizacji).

- Zjawiska kryzysowe i ich wpływ na rozwój gospodarczy.

- Znaczenie zasobów ludzkich i kwalifikacji pracowników dla rozwoju regionu.

- Potencjał gospodarczy i jego struktura.

- Kapitał i inwestycje jako czynnik rozwoju.

- Efekt mnożnikowy w gospodarce.

- Istota strategicznego planowania rozwoju.

- Lokalizacja działalności gospodarczej a globalizacja.

- Globalizacja a polaryzacja dochodów.

- Paradoks Giffena, Paradoks Veblena, Paradoks spekulacyjny.

- Pozostałe czynniki stymulujące wzrost gospodarczy.


zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Skrócony opis:

Podczas zajęć prezentowane są wybrane, istotne zagadnienia, którymi zajmuje się geografia ekonomiczna oraz wybrane metody badawcze

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są wybrane zagadnienia badawcze geografii ekonomicznej, m.in.: czynniki i teorie lokalizacji działalności gospodarczej; konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów, rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju, rola miast w rozwoju. Przedstawiane są również koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju oraz kategorie obszarów problemowych.

Przedstawiane są również wybrane metody badawcze stosowane w geografii ekonomicznej.

zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Literatura:

- Milewski R., Kwiatkowski E., 2013, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.

- Rutkowski J., Stawasz D. (red.), 2005, Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie Białystok

- Domański R., 2012, Ewolucyjna Gospodarka Przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

- Budner W., 2011, Geografia ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

- Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Wieloński A., 2004, Lokalizacja działalności gospodarczej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

1. Wiedza

- zna najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się geografia ekonomiczna;

- zna podstawowe metody badawcze stosowane w geografii ekonomicznej;

2. Umiejętności

- aktywnie słucha i krytycznie myśli;

- poszukuje danych statystycznych do badań;

- prawidłowo dobiera wskaźniki do badań;

- dostrzega związki między środowiskiem przyrodniczym i gospodarczą działalnością społeczeństwa;

- wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania zjawisk ekonomicznych;

- poprawnie analizuje, opracowuje i prezentuje wyniki badań;

3. Postawy

- dokonuje samodzielnej analizy wybranego zagadnienia (problemu);

- tworzy wypowiedź pisemną (komentarz pisemny), spełniającą wymogi zwięzłej rozprawy naukowej;

- krytycznie odnosi się do prezentowanych opinii;

- jest świadomy odpowiedzialności za obiektywne i zgodne z metodologią postępowanie naukowe;

- uczestniczy w dyskusji podczas zajęć;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zaliczenie w formie zdalnej.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.