Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-GNI Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- podstawowe definicje związane z gospodarką nieruchomościami,

- zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami oraz ich wyceną

- zasób mieszkaniowy gminy (budownictwo mieszkaniowe, polityka czynszowa, prywatyzacja)

- Krzywa Laffera – próba odniesienia teorii do podatków lokalnych.

- Krzywa renty gruntowej,

- zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy,

- działalności spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych

- gospodarka nieruchomościami w gminie

- gospodarka nieruchomościami rolnymi, leśnymi,

- proces scalania oraz podziału nieruchomości,

- opłaty od nieruchomości,

- specyfika nieruchomości turystycznych (hotele oraz inne obiekty noclegowe).zajęcia odbywają się w formie zdalnej


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki nieruchomościami. W tym w szczególności zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami oraz ich wyceną, zasobem mieszkaniowy gminy oraz krzywa Laffera i renty gruntowej,

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Pełny opis:

Celem wykładów jest omówienie zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami rolnymi, leśnymi i wodnymi, przybliżenie procesu podziału oraz scalenia i podziału nieruchomości, a następnie omówienie systemu opłat od nieruchomości i podsumowanie działań związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie.

Literatura:

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami,

- Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.

- Niemczyk R., 2009, Gospodarka i obrót nieruchomościami, „Difin”, Warszawa

- Cymerman R. i In., 2011, Gospodarka nieruchomościami, Politechnika Koszalińska, Koszalin,

- Budner W., 2011, Geografia ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań,

- Mieszkania socjalne w wybranych krajach europejskich i możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Zakład Mieszkalnictwa w Warszawie, Warszawa 2003,

- Zalewski A., 2005, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna podstawowe obowiązki gminy w zakresie prowadzenia gminnej gospodarki mieszkaniowej oraz możliwe do zastosowania rozwiązania w tym zakresie, a także potrafi scharakteryzować zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi różnych typów.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi

- omówić podstawowe zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi

- omówić składniki sytsmeu opłat od nieruchomości

- wyjaśnić zasadność przeprowadzania podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości.

POSTAWY I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie złożoność procesów decyzyjnych i jest wrażliwy na problemy społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena z pisemnego egzaminu (test + pytania otwarte).

Egzamin w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.