Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie w warunkach ekstremalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-GWE-WP Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie w warunkach ekstremalnych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej i/lub przyrodniczych podstaw gospodarowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie różnych rodzajów środowisk odznaczających się ekstremalnymi cechami, w tym ekstremalnymi zjawiskami geomorfologicznymi oraz prezentacja sposobów gospodarowania w tych środowiskach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja środowisk o cechach ekstremalnych, np. obszary górskie, pustynne. W ich obrębie, ale także poza nimi, mają miejsce ekstremalne zjawiska geomorfologiczne, takie jak: trzęsienia ziemi, lawiny, osuwiska, powodzie, burze pyłowe. Wpływają one znacząco na różne dziedziny gospodarowania przez człowieka. Przedstawione zostaną metody oceny zagrożeń oraz sposoby zapobiegania skutkom zdarzeń ekstremalnych.

Wymiar zajęć: 30 h (15 x 2 godz.).

Literatura:

Jania J.A., Zwoliński Z., 2011, Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne w Polsce, Landform Analysis, vol. 15, 51–64

Migoń P., 2009, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pearce F., 2007, Ziemia kiedyś i dziś, niezwykły obraz zmieniającego się świata, Elipsa

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków

Zwoliński Z, 2011, Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski, Landform Analysis, vol. 15, 5–15

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- zna cechy środowiska przyrodniczego predysponujące do powstania ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

- zna najważniejsze ekstremalne zjawiska i zdarzenia geomorfologiczne

- wie, jakie są skutki procesów ekstremalnych w różnych typach rzeźby terenu w Polsce i na świecie

- wie, jakie rodzaje działalności człowieka i w jakim stopniu zależą od ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

- umie przedstawić czynniki powodujące powstanie ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

- umie określić przebieg czasowy i rozkład przestrzenny ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

- umie ocenić stopień zagrożenia dla gospodarki człowieka związany z możliwym wystąpieniem zdarzeń ekstremalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie, jakie znaczenie dla gospodarowania przez człowieka ma rzetelne poznanie ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie wygłoszonego referatu (20 min) i dwóch koreferatów (po 5 min) oraz udziału w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Rojan
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.