Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-KM-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konflikty międzynarodowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 6
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 6
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z problematyką konfliktów międzynarodowych zarówno od strony teoretycznej (stosunki międzynarodowe, ład międzynarodowy), praktycznej (sposoby zapobiegania i rozwiązywania konfliktów), jak również historycznej (przegląd najważniejszych współczesnych konfliktów międzynarodowych).

Pełny opis:

Zajęcia zdalne na platformie Google Meet z wykorzystaniem platformy Kampus.

Zajęcia zostały podzielone na dwie części.

Na początku studenci zostaną wprowadzeni w kwestie teoretyczne dotyczące geografii konfliktów międzynarodowych oraz ładu międzynarodowego. W drugiej części zajęć omówione szczegółowo zostaną wybrane współczesne i minione konflikty międzynarodowe w Europie (Ukraina), Azji (m.in. konflikt bliskowschodni), Afryce (współczesne konflikty w strefie Sahelu oraz Afryce Centralnej) oraz obu Amerykach (m. in. pogranicze USA-Meksyk, Wenezuela). Podczas każdego spotkania, studenci w dwu-trzy osobowych grupach przedstawią charakterystykę wybranego współczesnego konfliktu o charakterze międzynarodowym. Każdy konflikt zostanie omówiony pod kątem jego przyczyn, przebiegu oraz skutków.

Literatura:

- E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

- E. Szczepankiweicz-Rudzka, Arabska Wiosna w Afryce Północnej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

- E. Vulliamy, 2012, Ameksyka: Wojna wzdłuż granicy. Wydawnictwo Czarne, Gorlice.

- M. Piskorek M., Pogranicze meksykańsko-amerykańskie -arena konfliktów, Geoprzegląd, nr 2/2016 (14), 2016, dostępne na: http://wgisr.eu/wp-content/uploads/2017/11/geoprzeglad14-min.pdf.

- filmy publikowane na kanale VICE News w serwisie YouTube https://www.youtube.com/channel/UCZaT_X_mc0BI-djXOlfhqWQ

- J. Gocłowska-Bolek J. (red.), Kryzys w Wenezueli, raport OAP UW, http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2019/08/Raport-OAP-UW-Kryzys-w-Wenezueli.pdf.

- M. Czerny, Współczesne konflikty w Afryce, 2011, http://wikp.udsc.gov.pl/opracowania-wikp/publikacje/raporty-ekspertow-zewnetrznych.html.

- M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Wyd. Dialog, Warszawa 2011.

- P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1868-2006, Warszawa 2006.

- Publikacje Ośrodka Studiów Wschodnich dot. Ukrainy: https://www.osw.waw.pl.

- R. Bierzanek, Symonides J. (2005), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

- R. Warszawski, Kuba 1958-1959, Wyd. Bellona, Warszawa 2016 (seria historyczne bitwy).

- wybrane reportaże z serii wyd. Czarnego

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ładem międzynarodowym, bezpieczeństwem międzynarodowym, wojną i pokojem; student potrafi wymienić i rozumie zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; orientuje się we współczesnych konfliktach międzynarodowych w Europie, obu Amerykach, Azji i Afryce i potrafi omówić wybrane ich przykłady.

Metody i kryteria oceniania:

Do zdobycia jest 80 pkt. Zaliczenie po przekroczeniu progu 60%.

Aktywność: 6 pkt.

Wygłoszenie referatu: 14 pkt.

Cotygodniowe testy na platformie Kampus: 12 x 5 pkt = 60 pkt..

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studentowi przysługują dwie nieusprawiedliwione nieobecności z wyjątkiem terminu własnego referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Górny
Prowadzący grup: Krzysztof Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.