Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-KWDP-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia są rozszerzeniem treści związanych z wizualizacją kartograficzną poznanych w ramach przedmiotu Podstawy kartografii (I rok lic.).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzą do poznania podstawowych zasad wizualizacji kartograficznej. Studenci poznają sposoby prezentacji danych, uczą się w podstawowym zakresie czytać i interpretować mapy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie posiadanej wiedzy o kartograficznej wizualizacji danych przestrzennych, wykorzystanie narzędzia komputerowego (program graficzny CorelDraw) w procesie przygotowania map oraz nabycie umiejętności czytania i interpretacji tych map. Sporo uwagi poświęcono efektywności prezentacji kartograficznej.

Treść: Klasyfikacja map. Statystyka, grafika, mapa - zyski i straty informacji wynikające z różnych sposobów prezentacji danych. Wizualizacja kartograficzna, metody i formy prezentacji kartograficznej, elementy redakcji i generalizacji map.

Literatura:

Pasławski J. (red.) "Wprowadzenie do kartografii i topografii", 2006. Wrocław: Wydawnictwo Nowa Era.

Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., 20012, "Kartografia tematyczna". Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ratajski L., 1989, "Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej". Wydanie 2. Warszawa: PPWK.

Efekty uczenia się:

Poznanie podstawowych zasad metodyki kartograficznej.

Poznanie różnych sposobów kartograficznej wizualizacji danych przestrzennych.

Nabycie umiejętności czytania i interpretacji map.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na ocenę na podstawie kolokwium przeprowadzonego podczas ostatnich zajęć.

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie wykonanych prac.

Na ćwiczeniach dopuszczalne są dwie nieobecności.

Ocena końcowa składa się z oceny z wykładu (40%) oraz oceny z ćwiczeń (60%).

W terminie poprawkowym student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie ćwiczenia i podejść do kolokwium poprawkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.