Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicze podstawy gospodarowania II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-PPG2 Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze podstawy gospodarowania II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą przedstawieniu środowiskowych (hydrologicznych, glebowych i gruntowych) uwarunkowań gospodarki przestrzennej.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia:

1. Czynniki wpływające na zróżnicowanie gleb i gruntóww skali lokalnej.

2. Specyficzne cechy gleb i gruntów różnych obszarów (z uwzględnieniem miasta).

3. Możliwości gpspodarczego wykorzystania gleb i gruntów.

4. Degradacja, rekultywacja i ochrona gleb i gruntów.

Literatura:

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., PrusinkiewiczZ. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zawadzki S. 2002. Podstawy gleboznawstwa. PWRiL, Warszawa.

ylwia Bródka, Andrzej Macias, 2019, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Podstawowe, przedmiotowe efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna przyczyny zróżnicowania właściwości gleb i gruntów.

Student zna charakterystycznegleb i gruntów decydujące o ich żyzności i produktywności.

Student zna zasady zagospodarowania gleb i gruntóww skali lokalnej.

Student zna objawy degradacji gleb i gruntów oraz metdy ich rekultywacji.

Umiejętności

Student umie ocenić warunki glebowe i gruntowe danego terenu do celów gospodarki przestrzennej (żyzność, produktywność).

Student umie wyjaśnić przyczyny i skutki degradacji gleb i gruntów.

Student potrafi wskazać możliwości rekultywacji gleb i gruntów.

Postawy

Student rozumie znaczenie badań gleb i gruntów.

Student zna rolę i znaczenie zasobów przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie części dotyczącej gleb i gruntów: zaliczenie pisemne - test zawierający pytania otwarte i zamknięte.

Ocena końcowa - średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia części gruntowo-glebowej i hydrologicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska, Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.