Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie wspomagane komputerem II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-PRWK2 Kod Erasmus / ISCED: 02.9 / (0739) Architektura i budownictwo (inne)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie wspomagane komputerem II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe procedury, narzędzia i polecenia programu AutoCAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci rozwijają umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków, opracowywania map zagospodarowania i inwentaryzacji terenu oraz wizualizacji trzeciego wymiaru na poziomie elementarnym (3D), niezbędnych w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym.

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu "Projektowanie wspomagane komputerem I" dającego podstawy nieparametrycznego projektowania 2D. Wstępna część zajęć poświęcona jest utrwaleniu umiejętności zdobytych wcześniej, ich rozwinięciu o zagadnienia dotyczące m.in. sposobów efektywnego tworzenia nowych projektów z użyciem szablonów, zarządzania szablonami, tworzenia bloków z atrybutami i ich modyfikacją, wyodrębnianie danych, zarządzanie plikami projektów i blokami z wykorzystaniem Centrum Danych Projektowych (Design Center). Studenci ćwiczą poznane techniki i procedury podczas opracowywania planu mieszkania, mapy inwentaryzacji terenu w skali 1:1000, wizualizując go poprzez transformację przestrzeni 2D do przestrzeni 3D. Swoje prace przygotowują do druku z obszaru modelu (karty Model) i obszaru papieru (Arkusza, Układu). Poznają i ćwiczą zaawansowane techniki przygotowania projektu, dokumentacji pod kątem wydruku (tworząc rzutnie w różnych układach, skalach, , kierunkach widzenia, stylach wizualnych).

Literatura:

- Podręcznik do używanego przez laboratorium komputerowe programu AutoCAD.

- Zdajemy egzamin ECDL CAD. Kompendium wiedzy i umiejętności.

B. Lisowski, U. Łaptaś, M. Skaza. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Efekty uczenia się:

- Wiedza z zakresu zasad kartograficznej i graficznej prezentacji informacji - w odniesieniu do map i wizualizacji stanowiących integralną część projektów planistycznych i urbanistycznych.

- Umiejętność wykorzystania oprogramowania CAD do opracowania map stosowanych w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym.- - - - Umiejętność tworzenia bloków z atrybutami i ich modyfikacji, wyodrębniania danych.

- Umiejętność obliczania parametrów obiektów znajdujących się na rysunku (odległość, pole powierzchni, obwód obszaru).

- Umiejętność wizualizacji projektu poprzez transformację przestrzeni 2D do przestrzeni 3D.

- Umiejętność projektowania arkusza mapy, konstrukcji legendy, dobór wagi optycznej poszczególnych elementów treści mapy (z uwzględnieniem "Wytycznych technicznych..., "Rozporządzeń resortowych...")

- Umiejętność przygotowania projektu, dokumentacji pod kątem wydruku (tworzenie rzutni w różnych układach, skalach, kierunkach widzenia, stylach wizualnych).

- Umiejętność krytycznej oceny sposobów prezentacji informacji przestrzennej na mapach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie poprawności opracowania i wydruku map rysowanych podczas ćwiczeń w pracowni komputerowej, aktywności na zajęciach, obecności (max. jedna nieobecność) oraz wykonanych na ostatnich zajęciach zadań sprawdzających nabyte umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.