Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-PSR Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Planowanie środowiskowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium służy dyskusji nad rolą środowiska przyrodniczego w życiu człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia odwołują się różnych zagadnień związanych z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w różnych typach przestrzeni (tereny miejskie, wiejskie, obszary chronione) i form korzystania ze środowiska przyrodniczego.

Zajęcia mają formę dyskusji poprzedzonej prezentacją wybranych zagadnień (np. przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji obiektów miejsko-przemysłowych, planistycznych aspektów audytu krajobrazowego, wybranych zahadnień klimatologii urbanistycznej itp.).

Zestaw i zakres treści prezentowanych w trakcie zajęć odwołuje się do bieżących problemów planowania środowiskowego, może więc obejmować zróżnicowany zakres zagadnień, adekwatny do zmieniających się problemów środowiskowych.

Literatura:

Szczegółowa literatura jest podawana w trakcie kursu, jest bowiem zależna od szczegółowego zakresu treści zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna zasady wykorzystania zasobów środowiska i jest świadom znaczenia uwzględniania uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzeni.

Umiejętności

Student umie stosować metody metody oceny i wyceny zasobów przyrodniczych.

Student umie określić działania, których zastosowanie będzie pomocne w rozwiązaniu różnych problemów środowiskowych.

Postawy

Student poszerza swą świadomość ekologiczną.

Student akceptuje potrzebę zrównoważonego korzystania z zasobów środowiskowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

W trakcie każdych zajęć punktowane są: aktywność studentów, ich udział w dyskusji.

Zadaniem każdego ze studentów jest też przygotowanie dwóch esejów, na tematy podane przez prowadzących. W esejach tych oceniana będzie: zgodność treści z tytułem, układ pracy, strona merytoryczna i metodyczna pracy, strona formalna - jasność i poprawność stylu, ortografia itp.

Sprawy organizacyjne

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Przedstawiony sposób realizacji zajęć jest niezależny od tego, czy odbywają się one w sali czy zdalnie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska, Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.