Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria gospodarki przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-TGP Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teoria gospodarki przestrzennej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do problematyki gospodarki przestrzennej jako dziedziny wiedzy i praktycznego działania.

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

- przestrzenne wymiary gospodarki

- definicje gospodarki przestrzennej

- rozwój gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego

- cele gospodarki przestrzennej

- przedmiot badań gospodarki przestrzennej

- ład i chaos przestrzenny

- system planowania przestrzennego w Polsce

Literatura:

Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Parysek J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- rozumie pojęcie gospodarka przestrzenna i potrafi wskazać problematykę badawczą tej dziedziny

- charakteryzuje cele gospodarki przestrzennej

- rozumie pojęcie ładu przestrzennego oraz jego znaczenie

- potrafi wskazać przyczyny chaosu przestrzennego,

- zna kompetencje poszczególnych organów władzy w zakresie polityki przestrzennej

- potrafi scharakteryzować akty planowania przestrzennego w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest wynik z pisemnego kolokwium.

Studentom przysługuje jedna nieobecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.