Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-TIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych narzędzi i umiejętności niezbędnych w procesie studiów geograficznych oraz w późniejszej pracy geografa. Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz podstawowymi zasadami korzystania z nich. Celem kursu jest również uczyć krytycznego doboru narzędzi do własnych potrzeb.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

 istniejących technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

 narzędzi umożliwiających wykorzystanie ww. technologii,

 zasad poruszania się w Internecie i korzystania z ww. technologii,

 zasad dotyczących formy pracy naukowej.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

 swobodnego poruszania się w nowoczesnych technologiach,

 doboru narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych do swoich potrzeb,

 oceny bezpieczeństwa i etyki podejmowanych w pracy naukowej działań.

Treści. Tematy zajęć:

1. Wprowadzenie. Konfiguracja maila uniwersyteckiego, dysk google, zasady formatowania tekstów (w tym budowa artykułów naukowych i prac dyplomowych). Strona WGSR. Korzystanie z e-learningu.

2. Programy do prezentacji multimedialnych (prezi, power point). Narzędzia graficzne (canva, marvel, Photoscape).

3. Portal ESRI, geoportale.

4. Zasoby UW (bazy, biblioteki). Biblioteka Nauki. Infona. Biuro karier. Inkubator UW.

5. Menedżery bibliografii (Mendeley).

6. Podstawy budowania stron www (domena, hosting, podstawy wordpressa, html-a, SEO, optymalizacja, google analytics).

7. Bezpieczeństwo w sieci (fake newsy, trolling, booty, generatory haseł).

8. Źródła wiedzy w Internecie. Wikipedia.

Literatura:

1. Platforma COME UW: https://kampus.come.uw.edu.pl/

2. Support dysku googla: https://support.google.com/drive/

3. Support pakietu offcie: https://support.office.com/pl-pl

4. Support prezi: https://support.prezi.com/hc/en-us

5. Tutoriale ArcGIS online: https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-online/

6. Instruktaże EduEsri: http://edu.esri.pl/skarbnica-wiedzy/instruktaze

7. Strona BUW: https://www.buw.uw.edu.pl

8. Support wordpressa: https://pl.wordpress.org/support/

9. Bradshaw S., Howard P.N., Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, Oxford Internet Institute 2018, http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf

10. Kaźmierska A., Brzeziński W., Jak nas lepią demiurgowie?, Tygodnik Powszechny, nr 41 (3613), 2018, s. 12-16

11. Jemielniak D., Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

1. orientuje się w istniejących technologiach informacyjnych i komunikacyjnych niezbędnych w trakcie studiów;

2. posiada elementarną wiedzę dotyczącą narzędzi związanych z informacją i komunikacją w nauce;

3. posiada elementarną wiedzę dotyczącą zasad poruszania się w Internecie i korzystania z ww. technologii,

4. posiada podstawową wiedzę dotyczącą formy pracy naukowej;

.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

1. potrafi korzystać z poznanych na zajęciach narzędzi w swojej działalności studenckiej i pracy naukowej;

2. krytycznie ocenia i dobiera poznane narzędziach do swoich potrzeb i preferencji;

3. pisze teksty naukowe i projektuje prezentacje zgodnie z poznanymi zasadami;

4. dokonuje krytycznej oceny rzetelności źródeł wiedzy.

POSTAWY

Student:

1. dostrzega wielość i złożoność technologii we współczesnej nauce;

2. otwiera się nowe narzędzia pracy;

3. w swojej pracy naukowej i działalności studenckiej posługuje się zasadami etyki;

4. dba o bezpieczeństwo swoje i innych w sieci.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Opracowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia w zakresie TIK, obecność na zajęciach, udział w dyskusji.

- dopuszczalne są dwie nieobecności, wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione.

- w przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia, termin ustalany po konsultacji z prowadzącym ćwiczenie.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.