Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-TRSE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są skrótowemu omówieniu teorii regionu społeczno-ekonomicznego oraz jej praktycznemu zastosowaniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne wymiary postrzegania i zarządzania regionem.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zastosowań teorii regionu społeczno-ekonomicznego. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody pracy studenta (np. praca w grupie, praca indywidualna z tekstem). Kształtowane są również umiejętności dyskusji i rozwiązywania problemu badawczego, prezentacji wniosków, analizy tekstu i innych materiałów źródłowych.

Poruszana będzie tematyka dotycząca m.in. wielowymiarowości pojęcia "regionu" oraz funkcjonowania regionu w różnych kontekstach - m.in regionu administracyjnego, regionu fizycznogeograficznego, historycznego i regionu turystycznego. Omówione będą również podstawowe zagadnienia związane z polityką regionalną i rozwojem regionalnym.

Literatura:

Bajerowski T. (red.) 2003, Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Kupiec L. (red.) 2000, Gospodarka przestrzenna. Polityka regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Rykiel Z. 2001, Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Efekty uczenia się:

1. Student zna pojęcie "regionu" i dokonuje jego charakterystyki w różnych wymiarach znaczeniowych.

2. Student omawia założenia wybranych teorii rozwoju regionalnego.

3. Student charakteryzuje wybrane regiony, wskazując istotne cechy pozwalające na ich wyodrębnienie.

4. Student wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu polityki regionalnej, dokonując jej analizy w kontekście wybranych regionów.

5. Student rozwija umiejętność formułowania argumentów i wniosków na podstawie materiałów źródłowych i wskazanych kontekstów.

6. Student wzmacnia kompetencje społeczne, poprzez różne formy pracy własnej i grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany na ocenę końcową, stanowiącą średnią ocen z części wykładowej - egzaminu (w formie testowej) i części ćwiczeniowej.

W ramach ćwiczeń studenci realizują wskazane zadania i projekty oraz biorą aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kociszewski
Prowadzący grup: Piotr Kociszewski, Aleksandra Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.