Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy planowania przestrzennego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6APLP2 Kod Erasmus / ISCED: 02.0 / (0730) Architektura i budownictwo
Nazwa przedmiotu: Podstawy planowania przestrzennego II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu Planowanie Przestrzenne - II jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP - Studium). Studium jest dokumentem stanowiącym zapis polityki przestrzennej gminy. Przygotowywane jest obligatoryjnie dla całego obszaru gminy, stanowiąc podstawę do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących możliwych form i sposobów zagospodarowania przestrzennego gminy. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z podejściami i metodyką przygotowania Studium. Część teoretyczna zajęć uzupełniona jest pracami warsztatowymi w trakcie których studenci przeprowadzają analizę struktury formalnej, treści i adekwatności Studium do warunków konkretnej gminy.

Pełny opis:

Na ocenę SUiKZP składa się: stwierdzenie czy dokument spełnia wymagania formalne (zawiera informacje, które musi zawierać /uwarunkowania/ i które powinien zawierać /kierunki/); czy dokument dobrze uwzględnienia / opisuje uwarunkowania i problemy rozwojowe; czy dokument spełnia kryterium kompleksowości – czy odnosi się do wszystkich problemów i kwestii, które są istotne z punktu widzenia rozwoju gminy; czy dokument jest spójny: czy jest logika w prezentacji uwarunkowań i kierunków – czy dobrze wskazane są relacje między nimi i uzasadnienie proponowanych kierunków jest czytelne; czy dokument jest spójny (nie ma sprzeczności) z innymi dokumentami programowymi dotyczącymi rozwoju danej gminy (strategie rozwoju, programy rozwoju lokalnego, rewitalizacji, itp.); zaproponowanie zmian, dodatkowych części, itd. – zależy od jakości analizowanego dokumentu i, oczywiście, od kreatywności grupy; jeśli dokument oceniony jest jako niewymagający zmian to należy to uzasadnić: dlaczego jest taka właśnie a nie inna ocena.

Literatura:

akty legislacyjne dotyczące samorządu terytorialnego; także prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, literatura dotycząca rozwoju gmin - studiów przypadku

Efekty uczenia się:

Studenci posiadają znajomość funkcji Studium, jego znaczeni dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią, jego związków ze strategiami i planami rozwoju, potrafią ocenić jego jakość w sensie spójności, kompleksowości, kompletności i adekwatności do specyfiki uwarunkowań rozwojowych gminy

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie przygotowanego w grupach opracowania: analizy krytycznej Studium dla wybranej gminy

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jeziorska
Prowadzący grup: Anna Jeziorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.