Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6ASL1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone jest dla studentów przygotowujących pracę licencjacką z zakresu gospodarki przestrzennej


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej, w tym opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań, wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu

Pełny opis:

Przygotowanie studentów do napisania dobrej pod względem merytorycznym, formalnym i językowym oraz estetycznej pracy licencjackiej. Studenci poznają zasady i metody pracy naukowej (układ pracy, załączniki, cytowania, odnośniki, itp.), precyzują temat pracy licencjackiej, formułują cel pracy, hipotezę badawczą, zakres pracy, zbierają literaturę i materiały źródłowe.

Podstawową formą seminarium jest referowanie przez studentów zagadnień związanych z tematem pracy licencjackiej i dyskusja

Nakład pracy studenta:

Udział w proseminarium - 16 godzin

Samodzielne przygotowanie wystąpienia - 10 godzin

Razem - 26 godzin

Literatura:

Dobór literatury zależny od wybranego i realizowanego tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Wiedza

- zna zasady i metody pracy naukowej

- zna zasady pisania pracy licencjackiej

- wie jak zestawić materiały źródłowe niezbędne do realizacji tematu pracy licencjackiej

2. Umiejętności

- identyfikuje problemy możliwe do zrealizowania w pracy licencjackiej

- potrafi oceniać literaturę przydatną do pracy

- potrafi sformułować cel, założenia i hipotezę badawczą

- umie sporządzić harmonogram realizacji pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia semestru wymagane jest: przygotowanie harmonogramu prac, przygotowanie prezentacji, zebranie literatury przedmiotu, udział w dyskusji.

Dodatkowe wymagania - obecność na zajęciach.

Napisana praca lub duże zaawansowanie w pisaniu pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska, Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.