Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Governance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-GOV-ZST Kod Erasmus / ISCED: 04.7 / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Governance
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas cyklu wykładów przedstawione zostają podstawowe pojęcia i trendy w zarządzaniu oraz omawiane różne naukowe podejścia dotyczące zarządzania i organizacji. Wychodząc od zarządzania w sektorze prywatnym wskazuje się powiązania tej dziedziny z zarządzaniem publicznym, a więc dotyczącym m.in. samorządu terytorialnego. Przedstawione są zarówno nurty badawcze dotyczące zarządzania w sektorze prywatnym, jak i publicznym (vide: pełny opis przedmiotu). Rozważania obejmują także kierunki zmian, szczególnie w zarządzaniu socjopolitycznym.

Drugą część wykładu stanowią zagadnienia związane ze zbiorowym podejmowaniem decyzji, zachowaniami organizacyjnymi i strukturami organizacyjnymi.

Omawiane są także nowe nurty w zarządzaniu, m.in.

• Turkusowa organizacja

• Obywatelska przedsiębiorczość

• Przedsiębiorczość społeczna

• Kooperatywy żywnościowe

• Społeczna odpowiedzialność organizacji

• Zarządzanie wiedzą, pomnażanie wiedzy

• Duchowość w organizacji

• Ekologiczność w organizacji

Tematyka w

Pełny opis:

Lista poruszanych tematów obejmuje:

• Wstęp (organizacja, instytucja, zarządzanie – publiczne i prywatne, polityka – znaczenia słowa)

• Cykl realizacji projektu, role grupowe

• Zbiorowe podejmowanie decyzji; zarządzanie konfliktami

• Główne kierunki teoretyczne w zarządzaniu

o naukowy / Tayloryzm

o Administracyjny / Weber

o Nowe zarządzanie publiczne (także: Klasa kreatywna)

o Human relations

o Pozostałe kierunki

• Zachowania organizacyjne

o Motywacja – zaangażowanie organizacyjne

o Przywództwo

o Kultura organizacyjna

• Struktury organizacyjne organizacja i otoczenie, równowaga organizacyjna

• Turkusowa organizacja

• Obywatelska przedsiębiorczość

• Przedsiębiorczość społeczna

• Kooperatywy żywnościowe

• Społeczna odpowiedzialność organizacji

• Zarządzanie wiedzą, pomnażanie wiedzy

• Duchowość w organizacji

• Ekologiczność w organizacji

Literatura:

Hausner J. (2008) Zarządzanie publiczne, Warszawa, Scholar

Mazur S. (red.) (2015) Wspołzarządzanie publiczne, Warszawa, Scholar

Blikle A. (2014) Doktryna jakości, Gliwice, Helion

Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.) (2000) Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Glinka B., Kostera M. (red.) (2016) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa, Wolters Kluwer

Koźmiński A., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (red.) (2014) Zasady zarządzania, Warszawa, Wolters Kluwer

Jessop B. (2007) Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, Zarządzanie Publiczne, nr 2(2), 5-25.

Kooiman J. (2008) (Współ)rządzenie socjopolityczne, Zarządzanie Publiczne, nr 3(5), s. 135-151

Efekty uczenia się:

Student bardziej świadomie potrafi kształtować relacje instytucjonalne z otoczeniem

Przekładając zdobytą wiedzę na codzienne sytuacje Student potrafi sprawniej organizować pracę i zarządzać czasem.

Ponadto, Student:

1) stosuje terminologię nauk o zarządzaniu i organizacji

2) potrafi omówić podstawowe kierunki i historię rozwoju nauk o zarządzaniu i organizacji

3) rozpoznaje i świadomie stosuje techniki organizacyjne omawiane na wykładzie (m.in. sposoby osiągania porozumienia, podejmowania decyzji, typy przywództwa)

4) potrafi zastosować poszczególne podejścia badawcze we własnych badaniach empirycznych

5) stosuje omawiane narzędzia planowania i organizowania pracy zespołowej

6) identyfikuje powiązania i różnice między zarządzaniem rynkowym a publicznym

7) dyskutuje wady i zalety poszczególnych rozwiązań organizacyjnych

8) wyciąga wnioski dotyczące funkcjonowania danych form organizacji na podstawie analizy ich struktury instytucjonalnej i ideologicznej

9) rozpoznaje w praktyce i potrafi objąć krytyczną analizą formy organizacji omawiane na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

pisemny egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lackowska
Prowadzący grup: Marta Lackowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lackowska
Prowadzący grup: Marta Lackowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.