Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe polityki lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-NPL-ZST-WW Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Nowe polityki lokalne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia, sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci mają podstawową wiedzę dotyczącą samorządu w Polsce, jego zadań i finansowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nowymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez samorządy (głównie gminne). Jako "nowe" polityki lokalne traktujemy zarówno działania, których realizacja zaczęła się niedawno, jak i te, w których dochodzi do znaczących przemian jakościowych lub intensyfikujących zjawisko. W zależności od prowadzonych na bieżąco badań naukowych, na wykładzie pojawia się też przedstawienie tych nowych treści.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia obejmują:

1) lokalne polityki klimatyczne (przykłady adaptacji i łagodzenia zmian klimatu, zarządzanie strategiczne ochroną środowiska i zmiany w retoryce dot. rozwoju zrównoważonego)

2) elementy multi-level governacne w polityce gminnej na wybranych przykładach

3) przykłady europeizacji odgórnej w politykach lokalnych

4) umiędzynarodowienie w realizacji zadań samorządowych

5) współpraca międzygminna (zagadnienie oczywiście nie należy do nowych, ale badania nad nim prężnie się rozwijają, wskazując intensyfikację zjawiska; na omówienie tego tematu nie znajduje należytego mu miejsca w innych kursowych zajęciach, a stanowi ważne uzupełnienie zagadnień dot. Governance)

Efekty uczenia się:

Student

-Potrafi ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania nowych wyzwań polityki lokalnej.

-Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i oceny oraz analizowania procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni.

-Posiada wiedzę z zakresu tworzenia i rozwoju powiązań i współpracy między sferą samorżądową a biznesem / przedsiębiorczości.

-Rozumie i potrafi poddać krytycznej analizie nowe zjawiska zachodzące w przestrzeni lokalnej, w szczególności nowo podejmowane gminne inicjatywy.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lackowska
Prowadzący grup: Marta Lackowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lackowska
Prowadzący grup: Marta Lackowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.