Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny w teorii i praktyce II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-ST2-ZST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny w teorii i praktyce II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 2
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia, sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład pomoże studentom w zrozumieniu funkcjonowania samorządów lokalnych w Europie jako demokratycznych instytucji politycznych. Pozwoli także na poznanie różnych modeli samorządowych w krajach europejskich.

Pełny opis:

1. Nowe trendy w interpretacji polityki i demokracji lokalnej w krajach Unii Europejskiej: New Public Management, Nowa Kultura Polityczna, Lokalne współrządzenie, Koncepcja klasy kreatywnej i miasta jako maszyny rozrywki, Zarządzanie wielopoziomowe; absorpcja nowych tendencji w Polsce.

2. Sprawność administracji samorządowej – koncepcje teoretyczne , wpływ kapitału społecznego w teorii R. Putnama. Sprawność administracji samorządowej w Polsce; związek między sprawnością administracji i absorpcją funduszy unijnych przez samorządy

3. Współpraca międzynarodowa samorządów. Europeizacja samorządów w Polsce

4. Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi, ustrój obszarów metropolitalnych w krajach Unii Europejskiej

5. Samorząd na obszarach metropolitalnych w Polsce – obecna praktyka i koncepcje przyszłych rozwiązań

6. Podział terytorialny, wielkość jednostki samorządowej a efektywność jej funkcjonowania – argumenty teoretyczne

7. Reformy podziału terytorialnego na szczeblu gminnym w krajach europejskich.

8. Współpraca międzygminna jako odpowiedź na fragmentację terytorialną

9. Jednostki pomocnicze w wykonywaniu zadań publicznych i w demokracji lokalnej

10. Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii

11. Samorząd terytorialny w krajach skandynawskich

12. Samorząd terytorialny we Francji

13. Samorząd terytorialny we Włoszech

14. Samorząd terytorialny w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Ukraina)

Literatura:

Literatura ma charakter uzupełniający. Podstawowym materiałem wymaganym na egzaminie jest zakres wykładów

P. Swianiewicz (2011) „Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych – wybrane przykłady”, Zarządzanie Publiczne nr 15 (1/2011), s. 5-20

P. Swianiewicz (2005) Kontakty międzynarodowe samorządów, Samorząd Terytorialny, nr 10, s. 7-28

P. Swianiewicz (2006) Zarządzanie metropoliami: doświadczenia międzynarodowe, a rzeczywistość polska, Samorząd Terytorialny nr 1

P. Swianiewicz, U. Klimska (2005) Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne t. 35, WGiSR, Uniwersytet Warszawski, 2005, s. 45-70

V. Hoffmann-Martinot, J. Sellers (2005) „Conclusions: The Metropolonization of Politics” [w:] V. Hoffmann-Martinot, J. Sellers (eds.) Metropolitanization and Political Change, Opladen: Verlag fur Sozialwissenschaften

H. Heinelt, D. Kuebler (2005) “Metropolitan Governance: Democracy and the Dynamics of Place” [w:] H. Heinelt, D. Kuebler (red.) Metropolitan Governance in Europe, London: Routledge.

M. Lackowska (2009) Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwerystetu Warszawskiego.

M. Lackowska, P. Swianiewicz (2013) „Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie”, Samorząd Terytorialny nr 4

P. Swianiewicz, M. Herbst (2002) „Korzyści i niekorzyści skali w polskich samorządach”, Samorząd Terytorialny nr 6/2002

P. Swianiewicz (2009) Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Samorząd Terytorialny, nr 4.

P. Swianiewicz, A. Gendźwiłł, J. Łukomska, A. Kurniewicz (2016) Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania: hipotezy wielkoludów i liliputów, Warszawa: Scholar

P. Swianiewicz, J. Krukowska, M. Lackowska, A. Kurniewicz (2013) Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami, Warszawa: Elipsa

J. Loughlin (2001) „Introduction: The Transformation of the Democratic State in Western Europe” [w:] J. Loughlin (red.) Subnational Democracy in the European Union, Oxford University Press.

P. Swianiewicz (2005) „Kontakty międzynarodowe samorządów“, Samorząd Terytorialny, nr 10.

K. Szmigiel (2009) Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw, Warszawa: Geoprofit

P. Swianiewicz (2011) „Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych – wybrane przykłady”, Zarządzanie Publiczne nr 1, s. 21–38;

M. Lackowska (2011) „Europeizacja – ramy koncepcyjne dla badań samorządów?”, Zarządzanie Publiczne nr 1, s. 39–58;

J. Loughlin et al. (2010) The Oxford handbook of local democracy in Europe, Oxford University Press.

Borraz O., Le Gales P. (2005) “France: the Inter-Municipal Revolution” [w:] B. Denters, L.Rose (red.) Comparing Local Governance: Trends and Developments, London: Palgrave.

Denters B., Klok P.J. (2005) “The Netherlands: in Search of Responsiveness” [w:] B. Denters, L.Rose (red.) Comparing Local Governance: Trends and Developments, London: Palgrave.

Bobbio L. (2005) “Italy: After the Storm” [w:] B. Denters, L.Rose (red.) Comparing Local Governance: Trends and Developments, London: Palgrave.

L. Rose (2005) “The Nordic Countries: Still the Promised Land?” [w:] B. Denters, L.Rose (red.) Comparing Local Governance: Trends and Developments, London: Palgrave.

P. Swianiewicz (2006) “Poland and Ukraine: Two Paths of Decentralization and Territorial Reforms”, Local Government Studies, Vol. 32, No. 5.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student rozumie rolę odgrywaną przez samorządy terytorialne w funkcjonowaniu współczesnych państw europejskich. Posiada umiejętność analizy polityki lokalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmuje materiał z wykładów prowadzonych w ramach przedmiotu „Samorząd terytorialny i gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce krajów UE I” i „Samorząd terytorialny i gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce krajów UE II”. Egzamin składa się z dwóch części: (1) krótki esej na jeden z podanych w trakcie egzaminów tematów (2) obejmujący kilka pytań test składający się z pytań otwartych i półotwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Swianiewicz
Prowadzący grup: Paweł Swianiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Swianiewicz
Prowadzący grup: Adam Gendźwiłł, Paweł Swianiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.