Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Amerykańskie Parki Narodowe i miasta: Stany Zjednoczone Ameryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-APNiM-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykańskie Parki Narodowe i miasta: Stany Zjednoczone Ameryki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Najciekawsze turystycznie miejsca w Stanach Zjednoczonych Ameryki spośród Parków Narodowych w Stanach Zjednoczonych i miast.

Pełny opis:

Położenie geograficzne i specyfika przyrodnicza PN i miast. Typy ochrony zasobów przyrodniczo-kulturowych w kraju. Walory naturalne, krajobrazowe i turystyczne. Prezentacja wybranych Parków Narodowych w Stanach Zjednoczonych i miast oraz ich specyfika.

Literatura:

Petretti F., 2008, Cuda przyrody. Ameryka Północna, Arkady

Warszyńska J., 2001, Geografia turystyczna świata, tom 2, Ameryka, PWN, Warszawa

Przewodniki turystyczne dotyczące Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna wybrane Parki Narodowe będące atrakcjami turystycznymi w skali kraju i świata, ich położenie geograficzne, uwarunkowania przyrodnicze i walory turystyczne.

Student zna wybrane miasta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ich położenie geograficzne, uwarunkowania przyrodnicze i walory turystyczne.

Umiejętności: Na podstawie wiedzy identyfikuje związki środowisko przyrodnicze-człowiek oraz uzasadnia walory przyrodnicze i atrakcyjność miejsc;

Kompetencje: Rozumie złożoność zjawisk i procesów przyrodniczo-społecznych na wybranych przykładach obszarów chronionych oraz miast.

Nakład pracy studenta:

38 godz. w tym:

30 godz. wykładów,

8 godz. studiowania literatury, przygotowanie do zaliczenia,

1 godz. konsultacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach z tematyki podjętej na wykładach (wybrane PN i miasta). Zaliczenie od 60% poprawności. Do wyboru dwa pytania tematyczne spośród czterech podanych (wymagana odpowiedź na dwa pytania).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Najciekawsze turystycznie miejsca w Stanach Zjednoczonych Ameryki - walory przyrodnicze. Prezentacja wybranych Parków Narodowych w Stanach Zjednoczonych i miast.

Pełny opis:

Najciekawsze turystycznie miejsca w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Położenie geograficzne i specyfika przyrodnicza (położenie, lokalizacja, uwarunkowania przyrodnicze. Walory naturalne, krajobrazowe i turystyczne. Typy ochrony zasobów przyrodniczo-kulturowych w kraju.. Prezentacja wybranych Parków Narodowych w Stanach Zjednoczonych i miast oraz ich specyfika. Obiekty kraju znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Literatura:

Petretti F., 2008, Cuda przyrody. Ameryka Północna, Arkady

Warszyńska J., 2001, Geografia turystyczna świata, tom 2, Ameryka, PWN, Warszawa

Przewodniki turystyczne dotyczące Stanów Zjednoczonych.

Literatura nieobowiązkowa:

Brett M., 2001, The national parks of America, Hauppauge, NY : Barron's

Ludmer L.H., 2009, Touring the National Parks of: California, the South, Southwest, Midwest, Northwest. Series: Hunter Travel. (seria 5 książek)

Schullery P. i inni, 2001, America’s National Parks. The Spectacular Forces that Shaped our Treasured Lands, Covent Garden Books, NY

Uwagi:

Zaliczenie pisemne w sali, na ostatnich zajęciach. Pozostałe materiały sa podawane na zajeciach lub w Kampusie2, UW (konieczność zarejestrowania się w pierwszych dwóch tygodniach zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Najciekawsze turystycznie miejsca w Stanach Zjednoczonych Ameryki - walory przyrodnicze. Prezentacja wybranych Parków Narodowych w Stanach Zjednoczonych i miast.

Pełny opis:

Najciekawsze turystycznie miejsca w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Położenie geograficzne i specyfika przyrodnicza (położenie, lokalizacja, uwarunkowania przyrodnicze. Walory naturalne, krajobrazowe i turystyczne. Typy ochrony zasobów przyrodniczo-kulturowych w kraju.. Prezentacja wybranych Parków Narodowych w Stanach Zjednoczonych i miast oraz ich specyfika. Obiekty kraju znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Literatura:

Petretti F., 2008, Cuda przyrody. Ameryka Północna, Arkady

Warszyńska J., 2001, Geografia turystyczna świata, tom 2, Ameryka, PWN, Warszawa

Przewodniki turystyczne dotyczące Stanów Zjednoczonych.

Literatura nieobowiązkowa:

Brett M., 2001, The national parks of America, Hauppauge, NY : Barron's

Ludmer L.H., 2009, Touring the National Parks of: California, the South, Southwest, Midwest, Northwest. Series: Hunter Travel. (seria 5 książek)

Schullery P. i inni, 2001, America’s National Parks. The Spectacular Forces that Shaped our Treasured Lands, Covent Garden Books, NY

Uwagi:

Zaliczenie pisemne w sali, na ostatnich zajęciach. Pozostałe materiały sa podawane na zajeciach lub w Kampusie2, UW (konieczność zarejestrowania się w pierwszych dwóch tygodniach zajęć).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)