Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contemporary migration - social and economic consequences (ERASMUS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ERASMUS-CMS Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary migration - social and economic consequences (ERASMUS)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUSA
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. letni
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kurs ma na celu przybliżenie procesów migracyjnych na świecie i ich skutków społecznych oraz gospodarczych w państwach wysyłających i przyjmujących migrantów.

Szczególny nacisk położony jest na zmiany mobilności ludności, które można obserwować od II wojny światowej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs ma na celu pomóc w zrozumieniu współczesnych procesów migracyjnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sytuację w Unii Europejskiej i jej państw członkowskich (w zakresie imigracji i polityki integracyjnej i prowadzenia kontroli migracji międzynarodowych) oraz zmian w zachowaniach migracyjnych Polaków.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznać studentów z procesami migracyjnymi. Migracja jest jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata. Wszystkie regiony świata doświadczają ogromnych, zróżnicowanych przepływów i imigranci stali się ważną grupą tworzącą współczesne społeczeństwa, zwłaszcza krajów bardziej rozwiniętych.

Podczas zajęć szczególną uwagę należy zwrócić na:

• przedstawienie głównych teorii migracji;

• scharakteryzowanie najważniejszych krajów imigracji i emigracji świata (zmiany głównych kierunków i miejsc migracji);

• scharakteryzowanie skutków migracji dla krajów przyjmujących (takie jak zmiany demograficzne, wieloetniczne i wielokulturowe miasta, dzielnice etniczne, enklawy gospodarcze etc.);

• omówienie skutków migracji w krajach wysyłających migrantów (np. "drenaż mózgów", znaczenie przekazów pieniężnych w gospodarce krajowej i lokalnej).

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sytuację w Unii Europejskiej i jej państw członkowskich (w zakresie imigracji i polityki integracji oraz prowadzenia kontroli migracji międzynarodowych) oraz zmian w zachowaniach migracyjnych Polaków.

Literatura:

W czasie kursu wykorzystywane będą: artykuły z czasopism (np. International Migration Review), fragmenty książek i oficjalnych dokumentach państwowych w zakresie migracji dopasowane do konkretnych działów tematycznych.

Niektóre publikacje polecane:

Blach A., 2010, Managing labour migration in Europe, Manchester University Press

Castles S., Miller M.J., 2009, The age of migration, Palgrave Macmillan

Faist T., 2008, Transnationalization in International Migration: Implications for Study of Citizenship and Culture, Institute for Intercultural and International Studies, University of Bremen,

Geiger M., Pécoud A, 2010, The politics of international Migration Management, Migration, Minorities and Citizenship, Palgrave Macmillan

Halkias D., Thruman P.W (i in.), 2011, Female Immigrant Entrepreneurs, The Economic and Social Impact of Global Phenomenon, Gower

Hammar, T., Brochmann, G., Tamas, K., Faist, T. (eds.) (2001). International Migration, Immobility and Development. Multidisciplinary Perspectives, Oxford: Berg.

Kicinger A., Saczuk K., 2004, Migration Policy in the European Perspective – Development and Future Trends, CEFMR Working Paper 1/2004

Koopmans R., Statham P.(eds.), Challenging Immigration and Ethnic Relations Politics. Comparative European Perspectives, Oxford University Press, Oxford

Martiniello M., Rath J., 2013, An Introduction to International Migration Studies: European Perspectives, Amsterdam University Press

Martiniello M., Rath J., 2010, Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation, Amsterdam University Press

Massey D. S., 1993, Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Development Review, vol.19 no. 3,

Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, E. (1999). Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium, Oxford: Clarendon Press.

Wills J., Datta K. (I in.), 2010, Global Cities at Work, New Migrant Divisions of Labour, PlutoPress

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student potrafi:

- wskazać najważniejsze cechy współczesnej migracji i ich uwarunkowania

- identyfikować wpływ migracji na różne obszary (zarówno wysyłające jak i przyciągające migrantów)

- interpretować zachodzące procesy migracji w świetle teorii migracji.

Kompetencje/postawy: Kurs kształtuje postawę otwartości wobec różnorodności zachowań migracyjnych oraz społeczno-kulturowych skutków migracji.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia przedmiotu: kolokwium (na ostatnich zajęciach)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaczewska
Prowadzący grup: Barbara Jaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.