Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to automatic database generalization (ERASMUS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ERASMUS-IAD Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Introduction to automatic database generalization (ERASMUS)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUSA
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci poznają podstawy procesu redakcji i generalizacji danych przestrzennych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawami redakcji, w szczególności generalizacji map i danych przestrzennych w programie ArcGIS.

Zakres przedmiotu obejmuje sporządzenie konkretnych map (prezentacji kartograficznych) zgodnie z ich przeznaczeniem oraz skalą

opracowania (docelowym poziomem szczegółowości).

Źródłem wizualizacji kartograficznych będą bazy danych przestrzennych, wchodzące w skład polskiej infrastruktury informacji przestrzennej oraz inne europejskie bazy danych przestrzennych.

Praktyczne wykorzystanie wybranych pakietów programów GIS.

Pełny opis:

Zakres wykładów obejmuje:

- wprowadzenie do generalizacji informacji geograficznej,

- omówienie modeli generalizacji: Ratajskiego, Weibla i Brassela, Shea i McMastera,

- omówienie generalizacji cyfrowego modelu krajobrazu oraz cyfrowego modelu kartograficznego w bazach danych przestrzennych. (DLM i

DCM),

- omówienie operatorów, algorytmów i parametrów generalizacji.

Zakres ćwiczeń obejmuje:

- sformułowanie zasad generalizacji na podstawie instrukcji redakcji map,

- generalizację treści mapy, w tym wykonanie niezbędnych w procesie automatycznej generalizacji analiz przestrzennych i atrybutowych, dobór operatorów generalizacji i ich implementację z wykorzystaniem funkcjonalności Model Builder,

- wizualizację wyników.

Literatura:

1. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D. W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Tomlinson R. 2008, Rozważania o GIS. Warszawa, ESRI Polska Sp. Z o.o.

3. J. A. Tyner. 2010, Principles of map design. New York, The Guilford Press.

4. Mackaness W., Ruas A., Sarjakoski T., 2007, Generalisation of Geographic Information. Cartographic Modelling and Applications,

Elsevier.

Efekty uczenia się:

Wybiera i stosuje optymalne metody analizy i wizualizacji danych przestrzennych.

Umie wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w wybranej specjalności.

Umie poprawnie zgeneralizować poszczególne elementy treści odpowiednio do przeznaczenia mapy i specyfiki przedstawianego obszaru.

Umie zastosować w praktyce zasady graficznego projektowania map.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem z części wykładowej oraz zaliczeniem na ocenę z projektu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: Izabela Karsznia, Karolina Sielicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.