Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Landscape of the Earth (ERASMUS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ERASMUS-LEA Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Landscape of the Earth (ERASMUS)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUSA
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem jest omówienie wybranych krajobrazów (np. wysokogórski, polodowcowy nizinny, pustynny, wyżyn lessowych, wielkich dolin w strefie tropikalnej), poszczególnych ich komponentów przyrodniczych, relacji między nimi.

Pełny opis:

Wprowadzenie obejmie ogólną charakterystykę stref klimatyczno-roślinnych na Ziemi. Następnie zostaną przestawione cechy charakterystyczne wybranych obszarów pod względem rzeźby i jej uwarunkowań klimatycznych, oraz pod względem gleb i roślinności. Krótko zostanie przedstawiona budowa geologiczna. Więcej uwagi zostanie poświęcone współczesnym procesom rzeźbotwórczym i ich dynamice. Na tle środowiska przyrodniczego zostaną omówione uwarunkowania osadnictwa i działalności gospodarczej człowieka do powstania nowego jakościowo krajobrazu antropogenicznego: rolniczego i obszarów zurbanizowanych. Zostaną również omówione przykłady naturalnych ekosystemów funkcjonujących/zachowanych w omawianych krajobrazach.

1) Wprowadzenie: krajobraz, strefy roślinne, glebowe i klimatyczne; typy krajobrazu, ekoregiony.

2) Krajobraz niziny wielkich dolin rzecznych na wybranych przykładach ( np. Nizina Amazonki); rola procesów fluwialnych w kształtowaniu krajobrazu, typy koryt rzecznych, powodzie, przepływy i transport materiału, roślinność.

3) Afryka - sawanna (klimat, gleby, roślinność, ochrona przyrody, działalność człowieka) i krajobraz górski (na przykładzie Kilimandżaro: piętra klimatyczne i roślinne, ochrona przyrody, rolnictwo).

4) Pustynie: typy pustyń, wydmy, prowincje eoliczne.

5) Krajobraz glacjalny i wulkaniczny (Islandia jako wyspa lodu i ognia, procesy powulkaniczne i procesy postglacjalne oraz formy rzeźby.

6) Krajobraz Górski na przykładzie Andów (cechy gór, procesy rzeźbotwórcze, działalność człowieka w górach, obszary chronione.

7) Krajobrazy antropogeniczne (wpływ człowieka i zapis jego działalności w krajobrazie: wąwozy, stożki napływowe, zmiany w układzie koryt rzecznych, stawy i starorzecza, kamieniołomy, wyrobiska i wysypiska, terasy rolne, zmiany w krajobrazie powstały w wyniku działalności gospodarczej).

Literatura:

1. Anderson D.E., Goudie A.S., Parker A.G., 2007, Global environments through the Quaternary, Oxford University Press, 1-359.

2. Goudie A., 2006, The human impact on the natural environment, Blackwell Publishing, 1-357.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowania i wygłoszenia prezentacji, udział w dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.